Şebnem Korur Fincancı

TTB Merkez Konseyimiz Başkanı Şebnem Korur Fincancı kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak gelen bir soru üzerine herhangi bir kurumu, devleti işaret etmeden; kişisel görüşlerini açıklamış ve yalnızca insan hakları açısından bu konunun uluslararası tarafsız kuruluşlarca araştırılması gerektiğini söylediği halde yapılan bir algı yönetimiyle suçlu ilan edilmiş ve tutuklanmıştır. Bununla da yetinilmeyip asıl hedef tahtasına […]

Devamını okuyun...

BUGÜN ACININ, ÖFKENİN, DAYANIŞMANIN GÜNÜ

19 Kasım, bizler için hem acının, hem öfkenin hem de dayanışmanın günü. 19 Kasım 2015’te meslektaşımız Doktor Aynur Dağdemir birlikte çalıştığı bir kadını erkek şiddetinden korumaya çalışırken öldürüldü. Öfkenin günü çünkü, Aynur kadınlar için güvenli olmayan çalışma ortamında erkek şiddeti ile aramızdan alındı. Dayanışma günü çünkü, Aynur cesareti ile bizlere kadın dayanışmasının vazgeçilmez önemini ve […]

Devamını okuyun...

Basın Açıklaması

Değerli basın emekçileri , Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, bir adli tıp uzmanı ve insan hakları savunucusu bir bilim insanı olarak yaptığı açıklama nedeniyle hedef gösterilmesi sonucunda ifade vermek için çağrılabilecek durumda olmasına rağmen, hukuksuz şekilde gözaltına alınmış, dün akşamüzeri tutuklanmıştır. Düşünce ve ifade özgürlüğü ile bağdaşmayan bu tutuma […]

Devamını okuyun...

Basın açıklaması

Bilindiği üzere, mevcut iktidar tarafından Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerin yapabilecekleri teşhis ve tedavi işlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından yıllardır çıkarılan yönetmeliklerle kısıtlanmaktadır. 6 Ekim 2022 tarihinde, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle muayenehanesi olan hekimlerin, hekimlik mesleğinin serbest icrasını engelleyen çeşitli […]

Devamını okuyun...

Üzgünüz, Öfkeliyiz!

Sorumlulardan Hesap Soracağız! 6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi’nde, görev yaptığı esnada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya’yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içindeyiz. Biz sağlık emek ve meslek örgütleri olarak; bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun […]

Devamını okuyun...

6331 SAYILI YASA, KAMUSAL BİR ANLAYIŞLA YENİDEN ELE ALINARAK DEĞİŞTİRİLMELİDİR!

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası 20.06.2012 tarihinde kabul edildi, 30 Haziran 2012 tarihinde Resmî Gazetede yayımlandı ve 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girdi. AKP iktidarı yasanın hazırlanış sürecinde işçi sağlığı ile ilgili bütünlüklü-temel bir yasa hazırladıklarını yasanın ayrımsız tüm çalışanları kapsayacağını ve bu yasa ile iş kazalarının en aza indirileceğini ve meslek hastalıklarının görünür kılınacağını iddia […]

Devamını okuyun...

Basın Açıklaması

Değerli Basın Emekçileri; Sağlık alanında yaşanan olumsuz gelişmeler gün be gün derinleşirken bundan halkımız zarar gördüğü gibi sağlık çalışanları da son derece olumsuz etkilenmektedir. Aile Sağlığı Merkezi çalışanları da bundan ayrı tutulamaz ancak ASM’lerde artık dayanılmaz koşullar altında hizmet vermeye çalışmaktadırlar ve ne yazık ki iktidarın ısrarlı yanlış politikaları nedeniyle sağlık emekçileri mutsuzluk, şiddet, baskı, […]

Devamını okuyun...

Eskişehir Sağlık Meslek Odaları Platformu basın açıklaması

Çoklu krizlerin yaşandığı bu dönemde sağlıkta yaşanan kriz de günden güne derinleşmektedir. Pandemide bilimden uzak yaklaşımlar, sağlık hizmetlerinin ertelenmesi ve sağlıksızlık üreten bu sağlık sistemi bugün toplumun sağlığa erişiminde çok ciddi sorunlar yaratmaktadır. Evlerde oluşan sanal kuyruklar, aylarca sonrasına alınabilen muayene ve ultrason, tomografi, MR gibi tetkik randevuları, son iki yıldır pandeminin etkisinden dolayı ilacın […]

Devamını okuyun...

EMEK BİZİM SÖZ BİZİM, SAĞLIK HEPİMİZİN

Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Eskişehirliler,   EMEK BİZİM SÖZ BİZİM, SAĞLIK HEPİMİZİN   Hastalarımızın günlerce, haftalarca telefonla randevu alamadığı; aldığında ise 5 dakikadan fazla muayene odasında kalamadığı ve ekonomik zorluklar nedeniyle özel hastane ve muayenehanelere gidemediği; hastaneleri işletme, hastalarımızı müşteri, bizleri ise köle haline getiren sağlıkta dönüşümün çıkmaz sokağına doğru hep birlikte ilerliyoruz. Devletin kasasından […]

Devamını okuyun...

Basın açıklaması

Değerli Basın Mensupları, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun 26 Nisan tarihli toplantısı sonrası, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulaması sona erdirilmiştir. Ancak daha geçtiğimiz hafta 150’den fazla insanımızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Halen her gün binlerce kişi tanı almaktadır, hastanelerin COVID-19 […]

Devamını okuyun...