KATEGORİ : TTB’DEN BİLGİLENDİRME

Birlikte kullanım kapsamında imzalanacak hizmet sözleşmesi

Birlikte kullanım kapsamında imzalanacak hizmet sözleşmesi

Mesleki Sorumluluk Sigorta Primlerinin Gider Yazılması Hakkında

Mesleki Sorumluluk sigorta primleri

Sigorta Primleri yapılandırma işbirliği hakkında

sigorta primleri

TTB’den

Birlikte kullanım protokolü Mesleki sorumluluk sigorta primleri TTB 6 Ocak basın açıklaması

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL YÖNETİM KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

22 Ağustos 2020 Sağlık Çalışanları Güvenli, Sağlıklı, Çalışma ve Yaşam Koşullarını Hak Ediyor! 1. Sağlık Bakanlığı günlük olarak il, kurum ve meslek bilgilerinin de olduğu PCR testi POZİTİF ve NEGATİF olup hastaneye, yoğun bakıma yatırılan, ilaç tedavisiyle birlikte, evinde izolasyona ayırılanlar ile COVID-19 hastalığı nedeniyle yaşamını kaybeden bütün sağlık çalışanlarının […]

Sivas Katliamını unutmadık!

Madımak’ın ateşi içimizi yakmaya devam ediyor 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Madımak Oteli’nde aralarında üyemiz şair Dr. Behçet Aysan’ın da bulunduğu 33 aydınımız ve 2 otel çalışanı yakılarak katledildi. Katliamın acısı hâlâ içimizde… Aradan 27 yıl geçti; katliamı gerçekleştirenler, yönlendirenler ve engellemeyenlerden, failleri yakalamayanlardan, zaman aşımına izin vererek suçluları cezasız bırakanlardan […]

TTB COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan PALA’ya Bilimsel Açıklamalarından Dolayı Soruşturma açıldı!

Yanlışlıksa hemen düzeltilsin Bilinçli ve kasıtlı ise bu bir akıl tutulmasıdır… Covıd-19  bulaşıcılığı yüksek, tıbben ölüm ile sonuçlanabilen, toplumu her boyutuyla etkileyen ve halen nereye evrileceği tam olarak bilinemeyen, sürmekte olan bir Pandemidir. 5.000’i aşan yurttaşımızın hayatını kaybettiği bir pandemi gerçekliği karşısında durum tespiti yapmak, öngörülerde bulunmak,  alınacak tedbirlere ve  […]

TTB COVİD-19 Danışma ve İzleme Kurulu tarafından oluşturulan salgının 2. ay raporu

TTB merkez konseyi Başkanı Sayın Prof.Dr.Sinan Adıyaman tarafından 14.05.2020 tarihinde yapılan basın toplantısında  kamuoyuna açıklanan” TTB COVİD-19 Danışma ve İzleme Kurulu tarafından oluşturulan salgının 2. ay raporu” ektedir. Gerek hem sahada hem de TTB bünyesinde halkın sağlığını korumak için var gücüyle mücadele eden TTB Merkez Konseyi üyelerimize gerekse raporun hazırlanmasında […]

Çocuğun cinsel istismarı affedilemez!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, kız çocuklarının kendilerine tecavüz eden kişilerle evlendirilmesine ilişkin düzenlemenin, tepkiler üzerine geri çekilmesine karşın AKP iktidarı tarafından çeşitli vesilelerle yeniden yeniden gündeme getirilmesine tepki gösterdi. 2. Yargı Paketi içinde TBMM gündemine bir kez daha getirilmesi planlanan […]