TTB SUSTURULAMAZ

Bizler insanlık tarihiyle aynı geçmişi paylaşan hekimlik sanatına gönül verenleriz;   Canlıların yararına her türlü ayrıcalık ve özgünlükle, her canlıyı eşsizliğiyle sağaltan bir yaşatma çabasını ortaya koyanlarız;   Ve yaşatma sanatımız barış ve huzurla birlikte anılmıştır…  Bundandır her canlı için/doğa için, ayrım yapmadan tüm insanlar için, sadece tedavi eden değil koruyan sağlık için mücadelemiz.   Biliriz ki; toplum […]

Devamını okuyun...

Serbest Meslek Hakkımızdan Vazgeçmeyeceğiz!

Serbest Meslek Hakkımızdan Vazgeçmeyeceğiz! Sağlık Bakanlığı tarafından 06 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği, hekimlerin serbest meslek hakkına önemli kısıtlamalar getirmektedir. Bu düzenleme ile 07 Ocak 2023 tarihinden itibaren muayenehanelerin önemli bir kısmı kapatılarak hekimlerin emeğinin tekelci büyük sermayelere sunulması hedeflenmektedir. İstanbul Tabip Odası’nın başlatmış olduğu “Serbest Meslek Hakkımızdan Vazgeçmeyeceğiz” imza kampanyası ve basın-yayın ilan […]

Devamını okuyun...

Basın açıklaması – 13 Aralık 2022

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları olarak etik-bilimsel temellerle savunduğumuz hekimlik değerleri, halk sağlığını önceleyen çalışmalarımız iktidarlarla ters düşebilmiştir. Bu nedenle TTB, onların hedefinde olmuş ve olmaya da devam etmektedir. COVID-19 salgınında olduğu gibi bilimsel bilgiyi her daim şeffaf bir şekilde toplumla paylaşmamız, hekimlerin yaşadığı şiddete ve mobbinge karşı sesimizi yükseltmemiz, hekimlerin emeğini ve […]

Devamını okuyun...

EBTO İşyeri Hekimliği Eğitim Günleri semineri gerçekleştirildi

Değerli meslektaşlarımız, 26 Kasım günü odamız toplantı salonunda gerçekleştirilen EBTO İşyeri Hekimliği Eğitim Günleri seminerinde iki değerli hocamızın sunduğu eğitim yapıldı. Alanında ülkemizde sayılı uzmanlardan olan Prof. Dr. Engin Tutkun’un “Endüstriyel Toksikoloji Bakış Açısıyla Sağlık Gözetimi” başlıklı sunumunda işyerlerimizde mevcut toksik etkenleri, uzun ve kısa dönem etkilerini, önleyici tedbirleri anlattığı sunumunun ardından, Doç. Dr. Servet […]

Devamını okuyun...

EBTO İşyeri Hekimliği Eğitim Günleri

Değerli meslektaşlarımız, 26 Kasım 2022 Cumartesi günü odamızın İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen, Endüstriyel Toksikoloji açısından İşyerinde Sağlık Gözetimi ve İşyerinde Madde Bağımlılığı ana başlıklı iki oturuma katılım ve katkılarınızı bekleriz. Lütfen oda sekreterimize katılma talebinizi iletiniz. Saygılarımızla, Eskişehir Bilecik Tabip Odası

Devamını okuyun...

Şebnem Korur Fincancı

TTB Merkez Konseyimiz Başkanı Şebnem Korur Fincancı kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak gelen bir soru üzerine herhangi bir kurumu, devleti işaret etmeden; kişisel görüşlerini açıklamış ve yalnızca insan hakları açısından bu konunun uluslararası tarafsız kuruluşlarca araştırılması gerektiğini söylediği halde yapılan bir algı yönetimiyle suçlu ilan edilmiş ve tutuklanmıştır. Bununla da yetinilmeyip asıl hedef tahtasına […]

Devamını okuyun...

BUGÜN ACININ, ÖFKENİN, DAYANIŞMANIN GÜNÜ

19 Kasım, bizler için hem acının, hem öfkenin hem de dayanışmanın günü. 19 Kasım 2015’te meslektaşımız Doktor Aynur Dağdemir birlikte çalıştığı bir kadını erkek şiddetinden korumaya çalışırken öldürüldü. Öfkenin günü çünkü, Aynur kadınlar için güvenli olmayan çalışma ortamında erkek şiddeti ile aramızdan alındı. Dayanışma günü çünkü, Aynur cesareti ile bizlere kadın dayanışmasının vazgeçilmez önemini ve […]

Devamını okuyun...

4-5-6 Kasım 2022 TTB – AHEK Orta Anadolu Buluşması

TTB Aile Hekimliği Kolu Aile Hekimleriyle çalıştıkları bölgelerde görüşmek, bölgenin öncelikli birinci basamak sağlık hizmetlerini ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını değerlendirmek, bölgeye ait sorunları, çözüm yollarını tartışmak amacıyla bölge toplantıları düzenlemektedir. İkinci bölge toplantısı 4-5-6 Kasım 2022 tarihlerinde Orta Anadolu Bölgesi için Eskişehir’de yapılacaktır. 5 Kasım ve 6 Kasım 2022 tarihlerinde odamız Ata Soyer Toplantı […]

Devamını okuyun...

Basın Açıklaması

Değerli basın emekçileri , Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, bir adli tıp uzmanı ve insan hakları savunucusu bir bilim insanı olarak yaptığı açıklama nedeniyle hedef gösterilmesi sonucunda ifade vermek için çağrılabilecek durumda olmasına rağmen, hukuksuz şekilde gözaltına alınmış, dün akşamüzeri tutuklanmıştır. Düşünce ve ifade özgürlüğü ile bağdaşmayan bu tutuma […]

Devamını okuyun...

Basın açıklaması

Bilindiği üzere, mevcut iktidar tarafından Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerin yapabilecekleri teşhis ve tedavi işlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından yıllardır çıkarılan yönetmeliklerle kısıtlanmaktadır. 6 Ekim 2022 tarihinde, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle muayenehanesi olan hekimlerin, hekimlik mesleğinin serbest icrasını engelleyen çeşitli […]

Devamını okuyun...