• SAĞLIKTA ŞİDDET VE KAOS SÜRÜYOR

  Değerli Basın Emekçileri, Bugün Dr. Ersin Arslan’ı yitireli üç yıl oldu. Her ölüm erkendir ama Ersin’inki çok erken oldu! Yaşamının baharında 30 yaşında, umutları, gelecek hayalleri olan bir hekim iken, bir hasta yakını tarafından, hastane içinde bıçaklanarak katledildi. Sağlık örgütlerinin yıllardır haykırdığı şiddeti Sağlık Bakanlığı da nihayet gördü ve 113 […]

  SAĞLIKTA ŞİDDET VE KAOS SÜRÜYOR
 • EMEKÇİLERİ, YOKSULLARI, EZİLENLERİ BÖLEN DEĞİL BİRLEŞTİREN, ÖZGÜR 1 MAYIS İÇİN BİRLİKTEYİZ!

  Grevlerin yasaklandığı, iş cinayetlerinin hız kesmediği, emekçilerin giderek yoksullaştığı, yoksulluğun giderek arttığı, işçi ve emekçilere yoksulluğun dayatıldığı, iç güvenlik paketi vb  yasalarla antidemokratik baskıcı uygulamaların arttığı, Ortadoğu’da barbarlığın insanlığı tehdit ettiği bir ortamda, gericiliğin tüm topluma dayatıldığı bir süreçte 1 Mayıs’ı gerçekleştiriyoruz. işçilerin, emekçilerin sözleşmeli, güvencesiz çalışmaya zorlandığı, işçilerin taşerona […]

  EMEKÇİLERİ, YOKSULLARI, EZİLENLERİ BÖLEN DEĞİL BİRLEŞTİREN, ÖZGÜR 1 MAYIS İÇİN BİRLİKTEYİZ!
 • Seçim Sonuçlarına Saygı Gösterelim

  “Üniversitelerinde Demokrasi İşletilmiyorsa, Demokratik Bir Ülkeden Bahsedilemez! “   Ülkemizin en büyük ve dünyanın sayılı üniversiteleri arasında sayılan İstanbul Üniversitesi’nde rektörlük seçimleri tamamlandı. 2 bin 595 öğretim üyesinin oy kullandığı seçimlerde Prof. Dr. Raşit Tükel 1.202, Prof. Dr. Mahmut Ak 908, Prof. Dr. Harun Cansız 382, Prof. Dr. Faruk Erzengin […]

  Seçim Sonuçlarına Saygı Gösterelim
 • 14 Mart Töreni

  Değerli Konuklar, Sevgili Meslektaşlarım; Türkiye’de sağlık sisteminin giderek sağlık üretmek bir yana, sağlıksızlığa sebep olduğu, hekimlik yapmanın giderek zorlaştığı bir ortamda 14 Mart’ı kutluyoruz. Yıllardır 14 Mart bizler için bir bayram değildir. Ancak tarihe  ve hekimlik değerlerine olan bağlılığımız, 14 Mart’ı kutlamaktaki ısrarımızın nedenidir. Hatırlatmakta yarar görüyoruz… Bugün Marmara Üniversitesi […]

  14 Mart Töreni
 • Bugünün Türkiye’sinde kadın olmak

  12.Mart.2015’de ‘Bugünün Türkiye’sinde kadın olmak’ könulu konferansı gerçekleştirdik. Doç. Dr Yasemin Özgün, kadın hareketinin tarihsel gelişimi, dünyadaki son politikalarla kadın-aile ilişkisi ve kadına dayatılan roller konusunda bilgiler verdi. Prof Dr Nilay Etiler son dönemlerdeki nüfus politikaları bağlamında kürtaj, sezeryan, aile planlaması ve kadın sağlığı konularını bizlerle paylaştı. Konuşmacılarımıza Eskişehir Tabip […]

  Bugünün Türkiye’sinde kadın olmak
 • 13 Mart Coşkusu

  13 Mart G(ö)revi nedeniyle Eskişehir’de şehir merkezi ve tıp fakültesinde eylemler yapıldı. Tıp Fakültesi’nde mermer salon önünde toplanan hekimler havuzlubahçede kendilerini bekleyen sağlık emekçileriyle buluştular. Asistan katılımının fazla olduğu eylemde asistan hekim temsilcileri asistanların çalışma koşullarını kitleyle ve kamuoyuyla paylaştıktan sonra taleplerini içeren bir metin okudular.

  13 Mart Coşkusu
 • 13 Mart’ta Eylemdeyiz

  Herkes için sağlık; sağlık hizmetini alan için de, sunan için de… Bugün ne halkımız aldığı sağlık hizmetine güvenebiliyor, ne de biz verdiğimiz hizmetten memnunuz. İktidarın, 12 yıldır reform diye takdim ettiğiSağlıkta Dönüşüm Programı’nın sermayeye para kazandırmak dışında hiçbir amacının olmadığı artık herkes tarafından ayan beyan görülmektedir. Sağlık alanında yaşanan sayısız […]

  13 Mart’ta Eylemdeyiz
 • ÖZGECAN’A YAPILAN İNSANLIĞA KARŞIDIR

  YASTA DEĞİL, İSYANDAYIZ! Erkeklerden kadınlara yönelen şiddetin en son olgusu ne yazık ki Özgecan Aslan oldu. Geçtiğimiz günlerde akıl almaz bir şekilde katledilen kardeşimiz Özgecan’ın ailesine sabır diliyoruz. Bu ülkede vicdanı olan kadın ve erkek herkesin başı sağolsun. Son yıllarda artan kadın cinayetleri ile birlikte değerlendirdiğimizde Özgecan’ın katledilmesi, Türkiye’de giderek […]

  ÖZGECAN’A YAPILAN İNSANLIĞA KARŞIDIR
 • 13 ŞUBAT’da EĞİTİM SEN’le BİRLİKTEYİZ

  AKP İktidarı döneminde eğitim bir yandan piyasalaştırılırken, diğer yandan çocuklarımıza gerici eğitim anlayışı dayatılmıştır. Bu doğrultuda son Eğitim Şurası’nı ve bu şurada alınan kararları ibretle izledik. Bu şurada anaokulu dönemindeki bebeklere bile din eğitimi dayatıldı, bu doğrultuda toplumun, bilimsel çevrelerin, ailelerin görüşleri yok sayıldı. Bununla da kalınmadı kız ve erkek […]

  13 ŞUBAT’da EĞİTİM SEN’le BİRLİKTEYİZ
 • Eskişehir’de Asistan Hekimlerden Birlikte Mücadele Çağrısı

  Eskişehir Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu, 7 Şubat 2015 tarihinde, Eskişehir’de, TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz, İzmir, İstanbul ve Ankara’daki asistan hekim komisyonlarından temsilciler ve Eskişehir Osmangazi Üniiversitesi Tıp Fakültesi’nden asistanların katılımıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda, asistan hekimler, asistan hekim […]

  Eskişehir’de Asistan Hekimlerden Birlikte Mücadele Çağrısı

BASIN AÇIKLAMALARI »

SAĞLIKTA ŞİDDET VE KAOS SÜRÜYOR

SAĞLIKTA ŞİDDET VE KAOS SÜRÜYOR

17 Nisan 2015 at 22:32

Değerli Basın Emekçileri, Bugün Dr. Ersin Arslan’ı yitireli üç yıl oldu. Her ölüm erkendir ama Ersin’inki çok erken oldu! Yaşamının baharında 30 yaşında,...

DUYURULAR »

Dr. Ata SOYER Toplantı Salonu açılıyor

Dr. Ata SOYER Toplantı Salonu açılıyor

11 Nisan 2015 at 17:44

Eskişehir Tabip Odası Doktorlar Caddesi lokali bir süre önce Yönetim Kurulumuz tarafından kapatılmıştı. Lokalin yerine tüm hekimlerin kullanabileceği toplantı...

GENEL »

Ölümsüzlüğünün ilk gününde Türkiyeli hekimler olarak saygıyla önünde eğiliyoruz

Ölümsüzlüğünün ilk gününde Türkiyeli hekimler olarak saygıyla önünde eğiliyoruz

02 Mart 2015 at 20:01

“Ülkelerin türkülerini yaratanlar kanunlarını yaratanlardan daha güçlüdür.” Yaşar Kemal Yaşar Kemal’in ölümü bugün İ.Ü. İstanbul Tıp...

YÖNETİM KURULU KARARLARI »

29 Ağustos 2012

12 Eylül 2012 at 14:21

1. İzine çıkan sekreterin yerine 5 gün mesaiye gelen Derya Kanber’e odamız tarafından 200 TL ödenmesine karar verildi. ...

 • 14 Ağustos 2012

  Dr. Ersin Arslan dayanışma hesabına odamızdan destek verilmesine, Tutuklu TÖK üyelerine gönderilmek üzere...

  12 Eylül 2012 at 14:21
 • 30 Temmuz 2012

  Tabip Odası nedir, ne yapar adlı açıklayıcı broşür ve kitapçık bastırılmasına, Akdeniz Üniversitesi...

  12 Eylül 2012 at 14:20
 • 27 Haziran 2012

  1. Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Gökhan Deda’nın açıklama faksına Yönetim Kurulu’muzca yanıt verilmesine...

  29 Haziran 2012 at 11:06

SON YAZILAR

Dr. Ata SOYER Toplantı Salonu açılıyor

Dr. Ata SOYER Toplantı Salonu açılıyor

Eskişehir Tabip Odası Doktorlar Caddesi lokali bir süre önce Yönetim Kurulumuz tarafından kapatılmıştı. Lokalin yerine tüm hekimlerin kullanabileceği toplantı ve dinlenme salonu oluşturulmuştur. Toplantı Salonuna 2013 yılında vefat eden  Türk Tabipleri Birliği eski genel sekreterlerinden Dr. Ata SOYER’in ismi verilmiştir. Dr. Ata SOYER  Toplantı Salonu 18 Nisan 2015 saat 13:30’da […]

Basın açıklaması

Basın açıklaması

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Eskişehirliler, AKP İktidarının, sağlık alanında reform adı altında uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı, özünde sağlığın metalaşması, insan bedeni ve ruhunun pazar ürünü haline getirilmesi ve sağlık çalışanlarının emeğinin sömürülmesi esasına dayanmakta, sonuçları itibariyle toplumda ve çalışanlarda yarattığı tahribat giderek daha da büyümektedir. Sağlık çalışanlarının gün geçtikçe artan […]

BU SAĞLIK SİSTEMİNE KARŞI ÇIKMAK HEKİMLİK SORUMLULUĞUDUR

BU SAĞLIK SİSTEMİNE KARŞI ÇIKMAK HEKİMLİK SORUMLULUĞUDUR

Eskişehir Tabip Odası, Türk Sağlık Sen ve SES Eskişehir Şubesi Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi’nde düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla 13 Mart 2015 Cuma günü tüm hekimleri iş bırakmaya davet ettiler. Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr Bülent Nazım YILMAZ konuşmasında AKP’nin sağlıkta dönüşümüne, bu gayriahlaki, gayriinsani, paracı sağlık sistemine karşıdurmanın bir hekim […]

3 MART 2015 DİSK-KESK-TMMOB-TTB ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

3 MART 2015 DİSK-KESK-TMMOB-TTB ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

İŞ CİNAYETLERİNİ VE İŞÇİ KATLİAMLARINI DURDURALIM! Değerli Basın Emekçileri Hepimizin bildiği gibi ülkemizde her yıl binlerce iş kazası yaşanıyor, yüzlerce emekçi hayatını kaybediyor, binlerce emekçi yaralanıyor. Her yıl artan iş cinayetleri, ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili düzenlemelerin ne kadar sorunlu olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. 3 […]

Ölümsüzlüğünün ilk gününde Türkiyeli hekimler olarak saygıyla önünde eğiliyoruz

Ölümsüzlüğünün ilk gününde Türkiyeli hekimler olarak saygıyla önünde eğiliyoruz

“Ülkelerin türkülerini yaratanlar kanunlarını yaratanlardan daha güçlüdür.” Yaşar Kemal Yaşar Kemal’in ölümü bugün İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Mehmet Akif Karan tarafından duyuruldu: “Yaşar Kemal Beyefendi bugün (28 Şubat 2015) saat 16:46 itibariyle maalesef vefat etmiştir, kendilerini kaybettik.” Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen ilk Türkiyeli yazar Yaşar Kemal, Van’ın Muradiye ilçesine bağlı […]

TTB’den Uyarı

Sağlık Bakanlığı kişisel verileri toplamakta ısrarcı. Sağlık Bakanlığı, 5 Şubat’ta yayınladığı 2015/5 sayılı Genelgesinde e-Nabız ismi ile Sağlık Net Online Sistemi kurduğunu bildirmekte ve bütün kişisel sağlık bilgilerinin kendisine gönderilmesini istemektedir. Genelgede özetle; ·         Sistemin amacının hastaların her nerede tedavi görürse görsün bu sistem üzerinden kendi sağlık bilgilerine erişebilmesini amaçladığı […]

Adli Tabiplik Uygulamaları

Adli Tabiplik Uygulamaları

Değerli Meslektaşımız, Eskişehir Tabip Odası, 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri çerçevesinde, Adli Tıp Uzmanları Derneği ile birlikte 7 Mart 2015 tarihinde Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda saat 09:30 – 16:30 arasında “Adli Tabiplik Uygulamaları” konulu eğitim düzenlenecektir. Katılım 25-30 kişilik sınırlı sayıda olacaktır. Katılmak isteyen hekimlerin Eskişehir Tabip Odası’na […]

Aile Hekimlerinin Sigorta Priminin Yarısını Sağlık Bakanlığı Ödeyecek

11 Şubat 2015 Türk Tabipleri Birliği, 21.07.2010 tarihinde çıkarılan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Tebliğin bazı hükümlerinin iptali için dava açmıştır. Danıştay 15. Dairesinde görülen davada aile hekimlerinin primlerinin tamamını kendilerinin ödeyeceğine ilişkin bölüm hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.  Kararda özetle; daha önce Anayasa […]

Din görevlileri ile sağlık bilimsellikten uzaklaştırılmak, sağlık sisteminin sorunlarının üstü örtülmek isteniyor

Din görevlileri ile sağlık bilimsellikten uzaklaştırılmak, sağlık sisteminin sorunlarının üstü örtülmek isteniyor

AKP İktidarı Türkiye’nin ve halklarının modernleşme, laisizm ve demokratikleşme adına elde ettiği kazanımlar olarak ne varsa onları yok etmeyi amaçlayan ve “muhafazakar toplum” yaratma planını yaşama geçirmek için devletin ve siyasetin tüm imkanlarını seferber etmiştir. 2014 sonunda yapılan “Milli Eğitim Şurası”nda eğitimin içeriğinden, müfredatın dinselleştirilmesi ve karma eğitimin kaldırılmasına varıncaya […]

ESKİŞEHİR TABİP ODASI 2015 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ  SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Lütfen linke tıklayınız.