• 2015 yılı bütçesi

    Eskişehir Tabip Odası ve SES Eskişehir Şubesi yaptıkları ortak basın açıklamasıyla 2015 bütçesini protesto ettiler. Basın açıklaması Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Eylemde Tabip Odası Başkanı Dr Bülent Nazım YILMAZ ve SES Şube Başkanı Yalçın Mutlu örgütlerinin bütçeyi nasıl değerlendirdiğini hekimlerle, sağlık emekçileriyle ve kamuoyuyla paylaştılar. Açıklamada 2015 […]

  2015 yılı bütçesi
 • “GENÇLİK VE DEMOKRASİ MEYDANI”

  Eskişehir kamuoyunu yıllardır ‘’Yeni Stadyum’’ gündemi ile oyalayıp, kentliye rağmen istediğini yapan zihniyet, son hafta içinde başka bir oyun sahneleme peşinde adı da ‘’ Kent Meydanı’’. Gelişmeleri birkaç gündür yerel basınımızdan izliyoruz. EAOB’ne   ( Eskişehir Akademik Odalar Birliği)  bağlı Odalar, olarak olayların sadece görünen değil, görünmeyen yönlerine de bakıp, olup bitenleri değil […]

  “GENÇLİK VE DEMOKRASİ MEYDANI”
 • Artık Yeter! Durdurun Bu Denetimsizliği, Durdurun Bu Cinayetleri!

  Kamu İşletmeciliği ve Kamusal Denetim Egemen Olmalıdır 28 Ekim 2014 Salı günü Ermenek‘te Şekerler Maden Ocağında, su baskını nedeni ile 18 maden işçisi mahsur kaldı ve olayın üzerinden 72 saat geçmesine rağmen işçilere ulaşılamadı. Geçen her dakika işçileri sağ bulma umudunu azaltmaktadır. Ülkemiz, iş kazalarında dünyada üst sıralarda yer almaktadır. […]

  Artık Yeter! Durdurun Bu Denetimsizliği, Durdurun Bu Cinayetleri!
 • IŞİD Hekimlere Sağlığa ve Halklara Düşman

  Basına ve Kamuoyuna, Emperyalizmin Ortadoğu halklarını kıyımdan geçirme planlarının taşeron yürütücülüğünü yapan IŞİD adlı terör örgütü bir süreden beri Suriye ve Irak’ın kuzey kesimlerinde insanlık dışı katliamlar gerçekleştirmektedir. Bölgede Türkmen, Arap, Ezidi, Alevi ve Kürt halklarını kıyımdan geçiren IŞİD terör örgütünün saldırıları nedeniyle binlerce insan yurdundan göç etmeye mecbur bırakılmış, […]

  IŞİD Hekimlere Sağlığa ve Halklara Düşman
 • Demokratik Tepki Ne Zamandan Beri Soruşturma Nedeni ve Suç Oldu?

  Basına ve Kamuoyuna   Eskişehir Tabip Odası ve SES Eskişehir Şubesi seçilmiş kurullarında yer alan Kalp Damar Cerrahı, Dr Muharrem Şenel hakkında,Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eden eyleme katıldığı gerekçesiyle Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin talebiyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Yönetimi tarafından soruşturma açılmıştır. Soruşturma Emniyet Müdürlüğü’nden gelen yazı […]

  Demokratik Tepki Ne Zamandan Beri Soruşturma Nedeni ve Suç Oldu?
 • Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Bonzai Kullanımı Paneli Gerçekleştirildi

  “Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Bonzai Kullanımı” konulu paneli 17 Eylül 2014 Çarşamba günü saat 18.00’da  Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.Panelde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalından Prof. Dr. İnci İLHAN ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Serdar EKEMEN konuşmacı […]

  Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Bonzai Kullanımı Paneli Gerçekleştirildi
 • SGK’ya 1 Lira, Sigortasıza 3 lira; Bu Vicdansızlıktır

  Basına ve Kamuoyuna Eskişehir Tabip Odası ve SES Eskişehir Şubesi olarak yıllardır AKP’nin Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlığın özeleştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin paralı hale getirilmesinin programı olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştık. AKP İktidarının çıkardığı Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Sözleşmesi Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın geldiği durumu ve amacını göstermesi açısından ibret vericidir. Bu sözleşme ile […]

  SGK’ya 1 Lira, Sigortasıza 3 lira; Bu Vicdansızlıktır
 • Bonzai Kullanımı Bir Halk Sağlığı Sorunudur

  Genel olarak uyuşturucu kullanımı, özel olarak bonzai kullanımı önemli bir halk sağlığı sorunu halini almıştır. 2009 yılında çok az vaka bildirimleri olan bonzai kullanımı giderek artan oranlarda kullanılmaya başlamıştır. Bugün özellikle ergenler arasında en sık tercih edilen maddeler arasında yer almaktadır. Son yıllarda kliniklere uyuşturucu kullanımı nedeniyle başvuranların yüzde altmışını […]

  Bonzai Kullanımı Bir Halk Sağlığı Sorunudur
 • TÜLÖMSAŞ’ta İşçi Kıyımına Devam

  Değerli Basın Emekçileri; CİNAYETİN SORUMLUSU TAŞERON ÇALIŞTIRMA ve TÜLOMSAŞ YÖNETİMİDİR 10 Eylül 2014 tarihinde Eskişehir TÜLOMSAŞ Fabrikası’nda bir iş cinayeti işlendi. Bu cinayetin kurbanı 30 yaşındaki vinç bakım işçisi Halil TAYKAYA ne yazık ki yaşamını yitirdi. Daha iki gün once bu basın açıklamasını yapan örgütler olarak İstanbul Mecidiyeköy’de iş cinayetinde […]

  TÜLÖMSAŞ’ta İşçi Kıyımına Devam
 • Yine İşçi Cinayeti Yine Facia

  İstanbul Mecidiyeköy’de Torun Center İnşaatında 10 işçi iş cinayetine kurban gitti. Soma işçi katliamının üzerinden 3 ay bile geçmeden ülkemiz yine büyük bir işçi katliamına tanıklık etti. Eskişehir’de Çalışma Müdürlüğü önünde toplanan Eskişehir Tabip Odası TMMOB, DİSK ve KESK’ten oluşan grup olayı protesto edip basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasında işçi […]

  Yine İşçi Cinayeti Yine Facia

BASIN AÇIKLAMALARI »

2015 yılı bütçesi

2015 yılı bütçesi

20 Kasım 2014 at 22:22

  Eskişehir Tabip Odası ve SES Eskişehir Şubesi yaptıkları ortak basın açıklamasıyla 2015 bütçesini protesto ettiler. Basın açıklaması Eskişehir Osmangazi...

DUYURULAR »

EKG kursu

EKG kursu

11 Kasım 2014 at 20:59

...

GENEL »

Dr. Muharrem Şenel soruşturmasında ceza yok

11 Kasım 2014 at 21:03

Yunus Emre Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi uzmanlarından Dr. Muharrem Şenel’e Berkin Elvan’ın öldürülmesini protesto etmek amacıyla yapılan eylemlere katıldığı...

YÖNETİM KURULU KARARLARI »

29 Ağustos 2012

12 Eylül 2012 at 14:21

1. İzine çıkan sekreterin yerine 5 gün mesaiye gelen Derya Kanber’e odamız tarafından 200 TL ödenmesine karar verildi. ...

 • 14 Ağustos 2012

  Dr. Ersin Arslan dayanışma hesabına odamızdan destek verilmesine, Tutuklu TÖK üyelerine gönderilmek üzere...

  12 Eylül 2012 at 14:21
 • 30 Temmuz 2012

  Tabip Odası nedir, ne yapar adlı açıklayıcı broşür ve kitapçık bastırılmasına, Akdeniz Üniversitesi...

  12 Eylül 2012 at 14:20
 • 27 Haziran 2012

  1. Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Gökhan Deda’nın açıklama faksına Yönetim Kurulu’muzca yanıt verilmesine...

  29 Haziran 2012 at 11:06

SON YAZILAR

Dr. Muharrem Şenel soruşturmasında ceza yok

Yunus Emre Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi uzmanlarından Dr. Muharrem Şenel’e Berkin Elvan’ın öldürülmesini protesto etmek amacıyla yapılan eylemlere katıldığı gerekçesiyle açılan soruşturmadan ceza verilmedi. Demokratik ve insani haklarını kullandığı için hakkında soruşturma açılan Dr. Muharrem Şenel bir süre önce emekli olmuştu.  Bu vesileyle Eskişehir Tabip Odası olarak hekimlerin demokratik […]

TTB’den Halk Sağlığı Kurumu’na aile hekimliği sözleşmeleriyle ilgili yazı

TTB Merkez Konseyi, aile hekimlerinin yeni sözleşme dönemiyle ilgili olarak Halk Sağlığı Kurumu’na bir yazı gönderdi. Aile hekimlerinin özlük haklarıyla ilgili yasal bir düzenleme olmadığının hatırlatıldığı yazıda, öncelikle önümüzdeki yıllar için geçerli olacak sözleşmenin temelini oluşturacak ana düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtilerek, sözleşmenin de buna göre hazırlanması gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda, […]

Hekimler hasta yararını gözetir biçimde mesleklerini icra etmeye devam edecekler!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Anayasa Mahkemesi’nin Sağlık Torba Yasası olarak bilinen 6514 Sayılı Yasa’nın (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) bazı maddelerinin iptali için yapılan başvuruyu reddetmesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. TTB Merkez Konseyi binasında bugün […]

EKG kursu

EKG kursu

TTB Önerilerini Sağlık Bakanı’na İletti

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile görüşme yapmıştır. Görüşmede TTB Heyeti fiili hizmet zammı, emekli maaşlarında artış, emekliliğe yansıyan güvenceli ücret artışı, sağlık alanında şiddetin önlenmesine yönelik yasa maddesi ve aile hekimliğinin kamu görevi olduğuna ilişkin yasa maddesi önerilerini içeren talepleri Sağlık Bakanı’na iletmiştir.

1 Eylül Dünya Barış Gününde “Savaşa Hayır” Yürüyüşü

1 Eylül Dünya Barış Gününde “Savaşa Hayır” Yürüyüşü

Eskişehir Tabip Odası’nın da aralarında bulunduğu meslek örgütü, sendikalar, partiler ve sivil toplum örgütlerinden oluşan emek ve demokrasi güçleri “savaşa hayır” dediler. Yediler parkında toplanan gruplar Adalar’a yürüyüp burada basın açıklaması gerçekleştirdiler. Basın açıklamasında İsrail ve İŞİD terörü kınanıp ülkemizde ve Ortadoğuda barış için herkesin üzerine düşün sorumluluğu yapması talep […]

Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Uyuşturucu-Bonzai Kullanımı

Değerli Meslektaşımız, 17 Eylül 2014 saat 18:00’de Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı kültür Merkezi’nde “Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Uyuşturucu-Bonzai Kullanımı” konulu panel düzenlenecektir. Panel’de konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnci İLHAN ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi AD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar […]

“Çocuklar uyurken susulur ölürken değil…”

“Çocuklar uyurken susulur ölürken değil…”

“Çocuklar uyurken susulur ölürken değil…” Öldürülen çocuklar, kadınlar, insanlar! Filistin’de ölen insanlıktır! Günlerdir dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramı, vahşet tam bir katliama dönüştü. Çocuklar sahilde, kadınlar kucaklarında bebeleri, çocukları ile sığınakta, sokakta, evde, okulda, camide vuruluyor, öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor. Hastalar, yaralılar, sakatlar ve sağlık çalışanları hastanede, ambulansta öldürülüyor.Savaş suçu […]

HİPOKRAT YEMİNİ İNSANLIK YEMİNİDİR!

HİPOKRAT YEMİNİ İNSANLIK YEMİNİDİR!

Değerli Basın Çalışanları; Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin mezuniyet töreninde fakülte dekanı yemin metninde bir değişiklik yapmış ve yemini “Allah’ın huzurunda ant içerim” diye bitirmişti. Hepinizin yakından izlediği gibi bu yemin tıp çevreleri ve basında yoğun tartışmaların yaşanmasına neden olmuştu. Değerli Basın Emekçileri; Tıp fakültelerinden mezun olurken edilen Hipokrat […]

2 TEMMUZ SİVAS KATLİAMINI UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

2 TEMMUZ SİVAS KATLİAMINI UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

Basına ve Kamuoyuna 2 Temmuz 1993 tarihinde 35 insanımızın, canımızın, yoldaşımızın öldürüldüğü Madımak katliamının üzerinden 21 yıl geçti. Ne yazık ki bu katliamla yüzleşemedik. Ne yazık ki bu katliamın arkasındaki karanlığı ortaya çıkaramadık, ne yazık ki bu katliamın siyasi sorumlularının yargılanmasını sağlayamadık. Sivas katliamının hesabını sormak, katillerini ortaya çıkarmak, siyasal […]