Yeni Yıl mesajı

Dünya’da ve Türkiye’de zor bir yıl olarak hafızalarımızda kalacak olan 2023 yılını geride bırakırken, meslektaşlarımızın hakları ile birlikte hekimlik değerlerinden ödün vermeden halkın sağlık hakkını koruma mücadelemizi 2024 yılında da sürdüreceğiz. Tüm meslektaşlarımıza barış, dostluk ve dayanışma içinde yeni bir yıl diliyorum…   Dr. Hamit Güçlüer EBTO Bşk.

Devamını okuyun...

Hekimlerin; şiddet, çalışma koşulları ve ekonomik durum görüşleri hakkında anket

Hepimizce kabul edildiği üzere şiddet, yoksulluk ve ağır çalışma koşulları gibi sorunlar, hekimler olarak çalışma pratiğimizde halen önemli yer tutmaktadır. Özellikle bu konularda mevcut durumu gözden geçirmek ve birlikte önümüzdeki süreci planlayabilmek için Türk Tabipleri Birliği tarafından bir anket hazırlanmış olup linki aşağıda yer almaktadır. İlgi ve katkınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla, Eskişehir Bilecik Tabip […]

Devamını okuyun...

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarında değişiklik

Değerli Meslektaşımız, 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; daha önce 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’ın II-B-21’de belirtilen ‘’İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri’’ne uygulanacak KDV […]

Devamını okuyun...

Hekimler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz

Değerli Meslektaşımız, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte geçen yıllar içinde sağlığın ticarileşmesiyle birlikte ticari faaliyetin bir aracı olan “reklam” da, önleyici bütün açık düzenlemelere ve etik kurallara karşın yaygınlaşmıştır. Sağlıkta tanıtım etkinliklerinde, özellikle sosyal medya ortamlarında, zaman zaman meslek etiğine aykırı tutumlar alındığı görülmektedir. Bu durum hasta-hekim ilişkisini ve mesleğimizin saygınlığını zedelemektedir. Türk Tabipleri Birliği, […]

Devamını okuyun...

ESKİŞEHİR-BİLECİK TABİP ODASI OLAĞAN ARA KURUL İLANI

ESKİŞEHİR-BİLECİK TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞAN ARA KURUL İLANI Odamızın olağan ara kurulu çoğunluk aranarak 9 Nisan 2023 Pazar günü saat 12.00’de İsmet İnönü Cad. No:20 Tıp İşhanı Kat:6 Ata Soyer salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 16 Nisan 2023 Pazar günü saat 12.00’de İsmet İnönü Cad. No:20 Tıp İşhanı Kat:6 Ata Soyer salonunda yapılacaktır. […]

Devamını okuyun...

Konut tipi konteyner ve İhtiyaç malzemesi alımı İçin bağış kampanyası

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ6 Şubat 2023 günü meydana gelen depremler sonrası acımız, yasımız büyük.Deprem bölgesinde zorlu koşullarda görev yapmakta olan meslektaşlarımızın kullanımı için bölgedeki tabip odalarına teslim edilmek üzere, konut tipi konteyner ve ihtiyaç malzemesi alımı için çalışmalarımıza başladık. İki adet konteyner alımı ile başlattığımız desteğimize katkılarınızı bekliyoruz.EBTO HESAP NO: İŞ BANKASIHesap Adı; Tabipler OdasıİBAN: TR58 0006 […]

Devamını okuyun...

Serbest Meslek Hakkımızdan Vazgeçmeyeceğiz!

Serbest Meslek Hakkımızdan Vazgeçmeyeceğiz! Sağlık Bakanlığı tarafından 06 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği, hekimlerin serbest meslek hakkına önemli kısıtlamalar getirmektedir. Bu düzenleme ile 07 Ocak 2023 tarihinden itibaren muayenehanelerin önemli bir kısmı kapatılarak hekimlerin emeğinin tekelci büyük sermayelere sunulması hedeflenmektedir. İstanbul Tabip Odası’nın başlatmış olduğu “Serbest Meslek Hakkımızdan Vazgeçmeyeceğiz” imza kampanyası ve basın-yayın ilan […]

Devamını okuyun...

EBTO İşyeri Hekimliği Eğitim Günleri semineri gerçekleştirildi

Değerli meslektaşlarımız, 26 Kasım günü odamız toplantı salonunda gerçekleştirilen EBTO İşyeri Hekimliği Eğitim Günleri seminerinde iki değerli hocamızın sunduğu eğitim yapıldı. Alanında ülkemizde sayılı uzmanlardan olan Prof. Dr. Engin Tutkun’un “Endüstriyel Toksikoloji Bakış Açısıyla Sağlık Gözetimi” başlıklı sunumunda işyerlerimizde mevcut toksik etkenleri, uzun ve kısa dönem etkilerini, önleyici tedbirleri anlattığı sunumunun ardından, Doç. Dr. Servet […]

Devamını okuyun...

EBTO İşyeri Hekimliği Eğitim Günleri

Değerli meslektaşlarımız, 26 Kasım 2022 Cumartesi günü odamızın İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen, Endüstriyel Toksikoloji açısından İşyerinde Sağlık Gözetimi ve İşyerinde Madde Bağımlılığı ana başlıklı iki oturuma katılım ve katkılarınızı bekleriz. Lütfen oda sekreterimize katılma talebinizi iletiniz. Saygılarımızla, Eskişehir Bilecik Tabip Odası

Devamını okuyun...