ÜYELİK

Tabip Odasına Nasıl Üye Olabilirim?

Üyelik kaydı için gerekli belgeler:

1.      Diploma fotokopisi veya çıkış belgesi örneği (Noter onaylı değil ise belge aslı Oda personeli tarafından kontrol edilir ve fotokopi üzerinde aslının görüldüğü ibaresi personel tarafından yazılıp imzalanır; uzmanlık ve yan dal uzmanlık belgesinin verilmesi halinde de aynı yöntem kullanılır) veya e-devletten alınan barkodlu mezuniyet belgesi

2.      Hekime ait e-devletten alınan Sağlık Bakanlığı doktor bilgi bankası kaydı çıktısı

3.      Yabancı üniversitede tıp eğitimi alanların diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 4. maddesi uyarınca kabul edilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olduğuna dair belge, (Noter onaylı değil ise belge aslı Oda personeli tarafından kontrol edilir, duraksama olmadığı takdirde, fotokopi üzerinde aslının görüldüğü ibaresi personel tarafından yazılıp imzalanır)

4.      Kimlik numarasını içerir nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet veya eşdeğerde resmi kimlik belgesi fotokopisi (Noter onaylı değil ise, belge aslı Oda personeli tarafından kontrol edilir, fotokopi üzerinde aslının görüldüğü ibaresi personel tarafından yazılıp imzalanır. Her koşulda TC Kimlik numarası ilgili internet adresinden elektronik olarak kontrol edilir. (http://tckimlik.nvi.gov.tr/Web/VerifyIdentityNumber.aspx)

5.      Son üç ay içinde düzenlenmiş ikametgâhı gösterir belge (İkametgah belgesi olabileceği gibi ilgili adına düzenlenmiş adresi gösteren elektrik, su, gaz vb. kurum faturaları da olabilir; ikametgah belgesinin e-devletten alınmış barkodlu çıktısı geçerlidir.)

6.      Bir adet vesikalık fotoğraf

7.      Kayıt formu (Odada doldurulacaktır.)

8.      Kayıt ücretinin yattığını gösteren makbuz

9.      Hekimin isteğine bağlı olarak, aidat da kayıt sırasında tahsil edilebilir.

10.   Hekim olmadıkları halde Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne göre uzman olmuş veteriner, bakteriyolog, biyokimya, vb. laboratuvar uzmanlarının kayıtları ayrı kütüklerde tutulur. Yukarıda 1 no’lu maddede belirtilen belgeler bu kişilerden de istenir, bu kişilere kimlik belgesi verilmez.

11.   Tabip odalarına üyelik şahsen müracaatla ya da noterden verilmiş “tabip odasına üyelik kaydı yaptırmak için” özel yetki içerir vekaletname ile yapılır.

Yeni kayıt ücreti: 434,00 TL + 2024 Yılı aidatı

 

Başka İlden Nakil Gelecek Üyelerin Eskişehir-Bilecik Tabip Odasına Üyeliği İçin Yapması Gerekenler Nelerdir? Kayıt formunun doldurulması (Odaya gelindiğinde doldurulacak), 1 adet renkli fotoğraf, diploma, uzmanlık belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve ikametgah belgesi (Belgelerin asılları ya da noter tasdikli asıl örnekleri) ve E-Devlet Üzerinden Doktor Bilgi Bankası Çıktısı alınması gerekir.

Nakil işlemleri, üyelik sonrası Eskişehir-Bilecik Tabip Odası tarafından yapılacaktır. Ancak üyelik işlemleri sırasında nakil kaydının çekilebilmesi için hekimin bağlı bulunduğu odaya ait aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Üyelik Belgesini Nasıl Alırım? Dosyanızda eksik belgeniz varsa tamamlanması (Diploma, uzmanlık belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi), talep dilekçesi ve aidat borcunuzun olmaması gerekir.

2024 Yılı Aidatı Ne Kadar? Herhangi bir yerde çalışmayan veya sadece kamuda çalışan hekimler için: 1.566,00 TLÖzel muayenehanesi olan, özelde çalışan veya işyeri hekimliği yapan hekimler için: 2.500,00 TLAsistan hekimler için: 770,00 TL

TTB Kimlik Ücreti: 336,00 TL

Aidat Borcumu Nasıl Öğrenebilirim? Aşağıda belirtilen telefon numaralarından oda sekreterliğine ulaşarak aidat borcunuzu öğrenebilirsiniz.0222 220 72 00 / 0505 676 11 11

Banka bilgileri nelerdir? 

T.C. Ziraat Bankası Eskişehir Porsuk ŞubesiHesap No: 38586448-5001İBAN:TR71 0001 0012 4038 5864 4850 01—————————————————T.C. İş Bankası Eskişehir Şubesi Hesap No: 4400-4726128                İBAN:TR55 0006 4000 0014 4004 7261 28

Hesap Adı: TABİPLER ODASI

Ayrıca odamızdan nakit veya POS cihazı ile kredi kartından tahsilat yapılmaktadır.