Hekime Şiddet Bu Kez Sendikadan Geldi

Hekime yönelik şiddet ne yazık ki sağlık alanının en öncelikli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Gün geçmiyor ki bir şiddet ve öfkenin hedefi olmayalım. Bu kez hekime yönelen şiddet bir hastadan, hasta yakınından gelmedi. Sözde sağlık çalışanlarının hakkını savunmak için kurulan bir sendikanın yöneticileri yoğun bakım servisinde görev yapmakta olan yoğun bakım uzmanı bir hekimi […]

Devamını okuyun...

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Önlenmesi İle İlgili Türk Tabipleri Birliği ‎Önerileri

Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ‘Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Ve Korunmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’inin 18. maddesinde sağlık çalışanlarına ve hastalara yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalara ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu maddede yer alan çerçeveye bağlı kalınarak sağlık kuruluşlarında şiddetin önlenmesi hakkındaki düzenlemenin geliştirilmesine yönelik görüşlerimiz sunulmaktadır. 1- […]

Devamını okuyun...

Hekime Yönelen Şiddette Hukuki Çalışmalar

Hekime Yönelen Şiddette Hukuki Çalışmalar* (Sağlıklı ve Güvenli Koşullarda Çalışma Hakkı, Hakkın gerçekleştirilmesinde Sorumlular, olası Müdahale Türleri) Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelen şiddet olaylarında ciddi bir artış gözlenmektedir. Bu nedenle sağlık çalışanları için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının oluşturması acil gereksinim haline gelmiştir. Çalışmamızda bu alanda sürdürülen çalışmalara katkı sağlayabilmek amacıyla; Hekimlerin çalışan […]

Devamını okuyun...

Şiddetle Karşılaşan Hekimin Hukuki Açıdan Yapması Gerekenler

Hekimler, sağlık kuruluşlarında güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışma hakkına sahiptir. Hekime sağlık hizmetinden dolayı yöneltilen şiddet ise bu hakkı ihlal etmektedir. Bu hakkın etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve gerekli koşulları yaratmak Devlet’in ödevidir. Hekimlere yönelik öldürme, kasten ve bilinçli yaralama, hakaret, hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik tehdit, cebir kapsamındaki suçların soruşturulması şikayete bağlı […]

Devamını okuyun...

Hekimlere Yönelen Şiddetde Hukuksal Çerçeve ve Yapılabilecekler

Günümüzde sağlık çalışanları için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının oluşturması acil gereksinim haline gelmiştir. Hekimlerin çalışan olmaktan kaynaklanan haklarının güvence altına alınması ve şiddet olaylarının önlenmesi sürecinde yürütülecek çalışmalara katkı amacıyla konunun hukuksal çerçevesi ve çalışmalara ilişkin önerilerimiz yazımızın konusunu oluşturmaktadır. I. Şiddet hekimlerin sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma hakkını ihlal etmektedir. Hekimlere yönelen şiddet sağlıklı […]

Devamını okuyun...