EBTO İşyeri Hekimliği Eğitim Günleri semineri gerçekleştirildi

Değerli meslektaşlarımız, 26 Kasım günü odamız toplantı salonunda gerçekleştirilen EBTO İşyeri Hekimliği Eğitim Günleri seminerinde iki değerli hocamızın sunduğu eğitim yapıldı. Alanında ülkemizde sayılı uzmanlardan olan Prof. Dr. Engin Tutkun’un “Endüstriyel Toksikoloji Bakış Açısıyla Sağlık Gözetimi” başlıklı sunumunda işyerlerimizde mevcut toksik etkenleri, uzun ve kısa dönem etkilerini, önleyici tedbirleri anlattığı sunumunun ardından, Doç. Dr. Servet […]

Devamını okuyun...

EBTO İşyeri Hekimliği Eğitim Günleri

Değerli meslektaşlarımız, 26 Kasım 2022 Cumartesi günü odamızın İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen, Endüstriyel Toksikoloji açısından İşyerinde Sağlık Gözetimi ve İşyerinde Madde Bağımlılığı ana başlıklı iki oturuma katılım ve katkılarınızı bekleriz. Lütfen oda sekreterimize katılma talebinizi iletiniz. Saygılarımızla, Eskişehir Bilecik Tabip Odası

Devamını okuyun...

Şebnem Korur Fincancı

TTB Merkez Konseyimiz Başkanı Şebnem Korur Fincancı kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak gelen bir soru üzerine herhangi bir kurumu, devleti işaret etmeden; kişisel görüşlerini açıklamış ve yalnızca insan hakları açısından bu konunun uluslararası tarafsız kuruluşlarca araştırılması gerektiğini söylediği halde yapılan bir algı yönetimiyle suçlu ilan edilmiş ve tutuklanmıştır. Bununla da yetinilmeyip asıl hedef tahtasına […]

Devamını okuyun...

BUGÜN ACININ, ÖFKENİN, DAYANIŞMANIN GÜNÜ

19 Kasım, bizler için hem acının, hem öfkenin hem de dayanışmanın günü. 19 Kasım 2015’te meslektaşımız Doktor Aynur Dağdemir birlikte çalıştığı bir kadını erkek şiddetinden korumaya çalışırken öldürüldü. Öfkenin günü çünkü, Aynur kadınlar için güvenli olmayan çalışma ortamında erkek şiddeti ile aramızdan alındı. Dayanışma günü çünkü, Aynur cesareti ile bizlere kadın dayanışmasının vazgeçilmez önemini ve […]

Devamını okuyun...

4-5-6 Kasım 2022 TTB – AHEK Orta Anadolu Buluşması

TTB Aile Hekimliği Kolu Aile Hekimleriyle çalıştıkları bölgelerde görüşmek, bölgenin öncelikli birinci basamak sağlık hizmetlerini ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını değerlendirmek, bölgeye ait sorunları, çözüm yollarını tartışmak amacıyla bölge toplantıları düzenlemektedir. İkinci bölge toplantısı 4-5-6 Kasım 2022 tarihlerinde Orta Anadolu Bölgesi için Eskişehir’de yapılacaktır. 5 Kasım ve 6 Kasım 2022 tarihlerinde odamız Ata Soyer Toplantı […]

Devamını okuyun...

Basın Açıklaması

Değerli basın emekçileri , Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, bir adli tıp uzmanı ve insan hakları savunucusu bir bilim insanı olarak yaptığı açıklama nedeniyle hedef gösterilmesi sonucunda ifade vermek için çağrılabilecek durumda olmasına rağmen, hukuksuz şekilde gözaltına alınmış, dün akşamüzeri tutuklanmıştır. Düşünce ve ifade özgürlüğü ile bağdaşmayan bu tutuma […]

Devamını okuyun...

Basın açıklaması

Bilindiği üzere, mevcut iktidar tarafından Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerin yapabilecekleri teşhis ve tedavi işlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından yıllardır çıkarılan yönetmeliklerle kısıtlanmaktadır. 6 Ekim 2022 tarihinde, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle muayenehanesi olan hekimlerin, hekimlik mesleğinin serbest icrasını engelleyen çeşitli […]

Devamını okuyun...

Atışkan Alçı ziyareti

Eskişehir Bilecik Tabip Odası yönetici ve aktivistleri daha doğrusu sağlık emekçileri olarak grevlerinin 30.gününde Atışkan Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri Fabrikasının işçilerini ve sendikaları Kristal-İş yöneticilerini en içten dayanışma duygularımızla ziyaret ettik. İçinde bulunduğumuz ekonomik durum, iğneden ipliğe her gün peşi sıra gelen zamlar, alım gücünün çok düşmesi, açlık sınırındaki ücretler ve hak aramanın önündeki […]

Devamını okuyun...

Üzgünüz, Öfkeliyiz!

Sorumlulardan Hesap Soracağız! 6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi’nde, görev yaptığı esnada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya’yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içindeyiz. Biz sağlık emek ve meslek örgütleri olarak; bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun […]

Devamını okuyun...

6331 SAYILI YASA, KAMUSAL BİR ANLAYIŞLA YENİDEN ELE ALINARAK DEĞİŞTİRİLMELİDİR!

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası 20.06.2012 tarihinde kabul edildi, 30 Haziran 2012 tarihinde Resmî Gazetede yayımlandı ve 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girdi. AKP iktidarı yasanın hazırlanış sürecinde işçi sağlığı ile ilgili bütünlüklü-temel bir yasa hazırladıklarını yasanın ayrımsız tüm çalışanları kapsayacağını ve bu yasa ile iş kazalarının en aza indirileceğini ve meslek hastalıklarının görünür kılınacağını iddia […]

Devamını okuyun...