KATEGORİ : İŞYERİ HEKİMLİĞİ

2019 yılı işyeri hekimliği asgari sözleşme ücretleri

2019 yılı işyeri hekimliği asgari sözleşme ücretleri

2018 yılı işyeri hekimliği asgari sözleşme ücretleri

Tabloyu indirmek için tıklayınız.

İşyeri hekimlerinin reçetelerinin geçerli olabilmesi için 31.12.2017 tarihine kadar  e-imza almaları gerekiyor

Değerli Meslektaşlarımız; 02.10.2017 tarihinde İSG-KATİP sayfasından ile tüm işyeri hekimlerinin reçetelerinin geçerli olabilmesi için 31.12.2017 tarihine kadar  e-imza almaları gerektiğine dair duyuru yapılmıştır. Ekte gönderilen protokolde  Eskişehir-Bilecik Tabip Odası ile yetkili  “e-imzaTR” şirketi ile bu hizmetin verilmesi için anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; 1-İsteyen meslektaşlarımız telefon ile şirket temsilcisine ulaşarak bu […]

İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları başlıklı broşür yayımlandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu ve TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu tarafından hazırlanan “İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları” başlıklı broşür yayımlandı. 2012 yılında çıkarılan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulamasında sürekli yapılan değişiklikler ve süregelen belirsizlikler, işe giriş raporlarının düzenlenmesi konusunda karmaşa yaratıyor. […]

E-reçete ( İşyeri Hekimlerinin sisteme dahil olması )

Değerli meslektaşlarımız,  T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından 02.10.2017 tarihinde yayınlanan e-reçete konulu yazıda 31.12.2017 tarihine kadar işyeri hekimlerinin sisteme dahil olması istenmektedir. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı- İSG-KATİP’te detaylar yazılıdır.) Yine de bu aşamada eksiksiz yapılması gerekenleri aşağıda […]

Meslek Hastalıklarına Yaklaşım

Meslek Hastalıklarına Yaklaşım

27 Eylül 2017 tarihinde odamızda yapılan Yunusemre Devlet Hastanesi’ ne atanan Meslek Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Erdem Alagüney ile Meslek Hastalıklarına Yaklaşım konulu söyleşi yapıldı. Oldukça doyurucu geçen sohbet için tüm katılımcılara teşekkür ederiz. İş yeri hekimlerine yönelik eğitimlerimiz önümüzdeki aylarda da düzenli olarak sürdürülecektir. Eskişehir Bilecek Tabip Odası Yönetim […]

2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

1850/2016 12.12.2016 TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında uygulanacak “2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri“ ektedir. Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Dr. M. Sezai Berber TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri

2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

1850/2016                                                                                                                12.12.2016                 TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA             1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında uygulanacak “2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri“ ektedir.             Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.               Saygılarımızla,             Dr. M. Sezai Berber             TTB Merkez Konseyi             Genel Sekreteri   […]

İŞYERİ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Sayın Dr.  Değerli Meslektaşım,  Bilindiği üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yakın geçmişteki uygulamalarıyla, işyeri hekimlerinin oda üyeliğinden ücretine ve oda onay yetkisine ilişkin olarak bir takım duraksamalar yaşanmıştır.  İşyeri hekiminin odaya üye olması 6023 sayılı Yasa’nın 7. maddesine göre zorunludur. Tek istisnası, sadece kamu kurum ve kuruluşunda asli ve […]

İşyeri hekimliği komisyon çalışmaları

2016-2018 dönemi  işyeri hekimliği komisyon çalışmaları başlamıştır.Komisyon ilk toplantısını 04.08.2016 tarihinde gerçekleştirmiş olup katılan üyelerin oy birliği ile komisyon başkanı olarak Dr.Yaşar Polat seçilmiştir. Komisyon çalışmalarının temel amacı,çalışan sağlığını korumak,iş kazaları ve meslek hastalıklarının neden olduğu kayıpların önlenmesi için bilimsel,hukuki ve eğitsel çalışmalar yapmak ve bunun en önemli bileşeni olan […]