KATEGORİ : İŞYERİ HEKİMLİĞİ

2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

1850/2016 12.12.2016 TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında uygulanacak “2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri“ ektedir. Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Dr. M. Sezai Berber TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri

2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

1850/2016                                                                                                                12.12.2016                 TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA             1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında uygulanacak “2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri“ ektedir.             Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.               Saygılarımızla,             Dr. M. Sezai Berber             TTB Merkez Konseyi             Genel Sekreteri   […]

İŞYERİ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Sayın Dr.  Değerli Meslektaşım,  Bilindiği üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yakın geçmişteki uygulamalarıyla, işyeri hekimlerinin oda üyeliğinden ücretine ve oda onay yetkisine ilişkin olarak bir takım duraksamalar yaşanmıştır.  İşyeri hekiminin odaya üye olması 6023 sayılı Yasa’nın 7. maddesine göre zorunludur. Tek istisnası, sadece kamu kurum ve kuruluşunda asli ve […]

İşyeri hekimliği komisyon çalışmaları

2016-2018 dönemi  işyeri hekimliği komisyon çalışmaları başlamıştır.Komisyon ilk toplantısını 04.08.2016 tarihinde gerçekleştirmiş olup katılan üyelerin oy birliği ile komisyon başkanı olarak Dr.Yaşar Polat seçilmiştir. Komisyon çalışmalarının temel amacı,çalışan sağlığını korumak,iş kazaları ve meslek hastalıklarının neden olduğu kayıpların önlenmesi için bilimsel,hukuki ve eğitsel çalışmalar yapmak ve bunun en önemli bileşeni olan […]

ESKİŞEHİR TABİP ODASI 2015 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ  SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Lütfen linke tıklayınız.

2013 İşyeri hekimliği asgari ücretler

2013 işyeri hekimliği asgari ücretler