SON YAZILAR

Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitim Programı

Değerli meslektaşımız, Türk Hematoloji Derneği’nce düzenlenen “Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitim Programı” nın 9.uncusu  26 Mayıs 2012 tarihinde  Yunus Emre Devlet Hastanesi Gaffar Okkan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir.   Program

SES Eskişehir Şubesi Odamızı ziyaret etti

SES Eskişehir Şubesi Odamızı ziyaret etti

SAĞLIK BAKANLIĞININ ŞİDDETE YÖNELİK ALDIĞI ÖNLEMLER YETERSİZDİR

SAĞLIK BAKANLIĞININ ŞİDDETE YÖNELİK ALDIĞI ÖNLEMLER YETERSİZDİR

Gaziantep’te öldürülen genç meslektaşımız Dr Ersin ARSLAN’ın yaşamını kaybetmesinden bu yana 4 hafta geçti. Bu süre içerisinde Sağlık Bakanlığı’ndan şiddetin ortadan kalkmasına yönelik adımlar atması için taleplerimiz oldu. Bakanlık sonunda konuya yönelik bir genelge yayınladı. Ancak bu genelgede taleplerimizin birçoğu yer almamaktadır. Bu genelgede olumlu yanlar olmakla birlikte sağlıkçılara yönelik […]

Şiddet bildirim formu

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Önlenmesi İle İlgili Türk Tabipleri Birliği ‎Önerileri

Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ‘Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Ve Korunmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’inin 18. maddesinde sağlık çalışanlarına ve hastalara yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalara ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu maddede yer alan çerçeveye bağlı kalınarak sağlık kuruluşlarında şiddetin önlenmesi hakkındaki düzenlemenin […]

Hekime Yönelen Şiddette Hukuki Çalışmalar

Hekime Yönelen Şiddette Hukuki Çalışmalar* (Sağlıklı ve Güvenli Koşullarda Çalışma Hakkı, Hakkın gerçekleştirilmesinde Sorumlular, olası Müdahale Türleri) Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelen şiddet olaylarında ciddi bir artış gözlenmektedir. Bu nedenle sağlık çalışanları için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının oluşturması acil gereksinim haline gelmiştir. Çalışmamızda bu alanda sürdürülen çalışmalara […]

Şiddetle Karşılaşan Hekimin Hukuki Açıdan Yapması Gerekenler

Hekimler, sağlık kuruluşlarında güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışma hakkına sahiptir. Hekime sağlık hizmetinden dolayı yöneltilen şiddet ise bu hakkı ihlal etmektedir. Bu hakkın etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve gerekli koşulları yaratmak Devlet’in ödevidir. Hekimlere yönelik öldürme, kasten ve bilinçli yaralama, hakaret, hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik tehdit, cebir […]

Hekimlere Yönelen Şiddetde Hukuksal Çerçeve ve Yapılabilecekler

Günümüzde sağlık çalışanları için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının oluşturması acil gereksinim haline gelmiştir. Hekimlerin çalışan olmaktan kaynaklanan haklarının güvence altına alınması ve şiddet olaylarının önlenmesi sürecinde yürütülecek çalışmalara katkı amacıyla konunun hukuksal çerçevesi ve çalışmalara ilişkin önerilerimiz yazımızın konusunu oluşturmaktadır. I. Şiddet hekimlerin sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma hakkını ihlal […]

“Sanatta, Kültürde Yalanlar ve Gerçekler” konulu panel yoğun ilgi gördü

“Sanatta, Kültürde Yalanlar ve Gerçekler” konulu panel yoğun ilgi gördü

Eskişehir Tabip Odası tarafından düzenlenen “Sanatta, Kültürde Yalanlar ve Gerçekler” konulu panel yoğun ilgi gördü. Dr. İlhan Özgüneş’in yönettiği panele sinemacı senarist Önder Çakar ve Everensel Kültür Dergisi Yazı İşleri Müdürü Nuray Sancar katıldılar.

Dr. Ersin Arslan’ı unutmayacağız ve şiddete karşı mücadele edeceğiz.

Dr. Ersin Arslan’ı unutmayacağız ve şiddete karşı mücadele edeceğiz.

Değerli Basın Emekçileri; Dr Ersin ARSLAN’ın ölümünden sonra geçen 3 hafta boyunca hekime/sağlık çalışanına yönelik şiddette azalma değil neredeyse artma olduğu bile söylenebilir. Bu süre içinde bizler açısından tek sevindirici olan, yeni bir ölümle karşılaşmamamızdır. Bu tablo sorunun münferit olmadığını ciddiye alınması gereken bir sorun olduğunu ve sorunun çözümü için […]