SON YAZILAR

Hekime Yönelen Şiddette Hukuki Çalışmalar

Hekime Yönelen Şiddette Hukuki Çalışmalar* (Sağlıklı ve Güvenli Koşullarda Çalışma Hakkı, Hakkın gerçekleştirilmesinde Sorumlular, olası Müdahale Türleri) Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelen şiddet olaylarında ciddi bir artış gözlenmektedir. Bu nedenle sağlık çalışanları için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının oluşturması acil gereksinim haline gelmiştir. Çalışmamızda bu alanda sürdürülen çalışmalara […]

Şiddetle Karşılaşan Hekimin Hukuki Açıdan Yapması Gerekenler

Hekimler, sağlık kuruluşlarında güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışma hakkına sahiptir. Hekime sağlık hizmetinden dolayı yöneltilen şiddet ise bu hakkı ihlal etmektedir. Bu hakkın etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve gerekli koşulları yaratmak Devlet’in ödevidir. Hekimlere yönelik öldürme, kasten ve bilinçli yaralama, hakaret, hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik tehdit, cebir […]

Hekimlere Yönelen Şiddetde Hukuksal Çerçeve ve Yapılabilecekler

Günümüzde sağlık çalışanları için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının oluşturması acil gereksinim haline gelmiştir. Hekimlerin çalışan olmaktan kaynaklanan haklarının güvence altına alınması ve şiddet olaylarının önlenmesi sürecinde yürütülecek çalışmalara katkı amacıyla konunun hukuksal çerçevesi ve çalışmalara ilişkin önerilerimiz yazımızın konusunu oluşturmaktadır. I. Şiddet hekimlerin sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma hakkını ihlal […]

“Sanatta, Kültürde Yalanlar ve Gerçekler” konulu panel yoğun ilgi gördü

“Sanatta, Kültürde Yalanlar ve Gerçekler” konulu panel yoğun ilgi gördü

Eskişehir Tabip Odası tarafından düzenlenen “Sanatta, Kültürde Yalanlar ve Gerçekler” konulu panel yoğun ilgi gördü. Dr. İlhan Özgüneş’in yönettiği panele sinemacı senarist Önder Çakar ve Everensel Kültür Dergisi Yazı İşleri Müdürü Nuray Sancar katıldılar.

Dr. Ersin Arslan’ı unutmayacağız ve şiddete karşı mücadele edeceğiz.

Dr. Ersin Arslan’ı unutmayacağız ve şiddete karşı mücadele edeceğiz.

Değerli Basın Emekçileri; Dr Ersin ARSLAN’ın ölümünden sonra geçen 3 hafta boyunca hekime/sağlık çalışanına yönelik şiddette azalma değil neredeyse artma olduğu bile söylenebilir. Bu süre içinde bizler açısından tek sevindirici olan, yeni bir ölümle karşılaşmamamızdır. Bu tablo sorunun münferit olmadığını ciddiye alınması gereken bir sorun olduğunu ve sorunun çözümü için […]

SANATA ve KÜLTÜRE MÜDAHALEYE HAYIR

SANATA ve KÜLTÜRE MÜDAHALEYE HAYIR

Basına ve Kamuoyuna Şehir Tiyatrolarının yönetimine müdahaleyle gündeme gelen, akabinde Başbakan’ın tartışmaya katılmasıyla daha da büyüyen tartışmalar, bir tiyatroya müdahale sorunu olmaktan çıkmıştır. Sorun bugün sanatta ve kültürde kendini gösteren özgürlüklere müdahale sorununa dönüşmüştür. Şehir tiyatrolarındaki bir oyunun sergilenmesini tartışmaya açanlar bunu sanata, kültüre ve özgürlüklere müdahalenin boyutunu genişletmenin bir […]

Panel Duyurusu

Panel Duyurusu

Sanatta ve Kültürde Yalanlar ve Gerçekler  

Dr. Ersin ARSLAN’ı Unutmayacağız, Hekimlere Yönelen Şiddete Duyarsız Kalmayacağız

Değerli Meslektaşımız, Hekime yönelik şiddetin önlenmesi için yıllardır çaba gösteriyoruz. Uzun süredir birbiriyle çok yakından ilişkili dört talebimizi (iş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi, mesleki bağımsızlık) dile getiriyoruz. Özlüce söylersek bugün ve gelecek (emeklilik) güvencesi istiyoruz. Ne yazık ki bu durumun ciddiyetini Hükümete/Sağlık Bakanlığı’na kabul ettiremedik, o nedenle de çözüm […]

BASINA ve KAMUOYUNA

Süt, her yaş grubunda beslenmede, büyük öneme sahip olan temel besin maddesidir. Bu önem çocukluk döneminde başta yaşamın ilk aylarında yaşamın kaynağı olan anne sütü olmak üzere büyüme ve gelişmenin olmazsa olmazlarındandır. Yaş grubuna ve bazı özelliklerine göre gereksinim değişmekle birlikte süt, günlük olarak herkesin tüketmesi önerilen bir besindir. Ülkemizde […]

1 Mayıs’ı coşkuyla kutladık

Fotoğraflar için tıklayınız.