SON YAZILAR

Sağlık çalışanlarının ölümüne davetiye çıkaran koşullarda çalışmasına son verin artık!

Sağlık çalışanlarının ölümüne davetiye çıkaran koşullarda çalışmasına son verin artık!

Kaybımız çok büyük, acımız sonsuz, isyan etmememiz olanaksız: Yine bir sağlık çalışanı, Dr. Mustafa Bilgiç, zorlu çalışma koşulları ve ihmalkarlığa bağlı olarak geçirdiği iş kazası sonucunda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti. Hayatının baharındaki bu genç meslektaşımız birçok diğer meslektaşı gibi fedakarca hastasına yardım etmeye çalışırken ondan […]

Aile hekimlerine ağır çalışma süreleri, zorunlu hizmette iş güvencesinin ortadan kaldırılması, sezeryan, işbirliği adı altında üniversite hastanelerinin yönetiminin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi, öğretim üyelerine sözleşmeli çalışma gibi hükümlerin olduğu 6354 Sayılı Yasa’ya ilişkin olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açtı. Türk Tabipleri Birliği, söz konusu hükümlerin hekimler ve sağlık […]

ÖSYM’DEN BÜYÜK HATA

31 Ağustos 2012 tarihinde ÖSYM tarafından 2010 yılı sonbahar dönemi TUS sorularında hata bulunduğu ve bu sebeple yargı kararı ile kimi soruların iptal edildiği duyurulmuş; internet sayfalarında adayların kişisel şifreleri ile girebildikleri bir bölümden kendileri ile ilgili yeniden puanlama ve yerleştirme sonuçlarını öğrenebildikleri anlaşılmıştır. Yaklaşık iki yıl öncesinde yapılan sınav […]

YANLIŞTAN DÖNMEK ERDEMDİR

YANLIŞTAN DÖNMEK ERDEMDİR

Aylardır “4+4+4” eğitim sistemiyle okula başlama yaşının 72 ayın altına çekilmesini tartışıyoruz. Uygulamanın çocuklarımız için yaratacağı sakıncaları TTB Merkez Konseyi birçok kez basın ve kamuoyuyla paylaştı. Yaşı 66-72 ay arası olan çocuklarımızın oyun çocuğu olduğunu ve ilkokul birinci sınıfa başlatılmaya zorlanmalarının bilim dışı olduğunu konunun uzmanlarıyla birlikte dile getirdik. Tüm […]

ŞİDDET TIRMANIYOR, İÇİMİZ YANIYOR, GELİŞMELER KORKUTUYOR

Bayramın ikinci günü Gaziantep’te gerçekleşen bombalı saldırıda dokuz yurttaşımız hayatını kaybetti, yaralanan ve hastanede tedavi gören yurttaşlarımız var. Kaybettiklerimizin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa, tatillerini yarıda kesip göreve koşan meslektaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Her gün yeni saldırı, ölüm haberleri alıyoruz. Bayram günü şehirlerimizde bombalar patlıyor, ölenlerin içinde çocuklarımız, kadınlarımız var. Bu […]

Sağlık Hakkı Mücadelesi Yargılanamaz Sağlık Öğrencilerine Özgürlük İstiyoruz…

Sağlık Hakkı Mücadelesi Yargılanamaz Sağlık Öğrencilerine Özgürlük İstiyoruz…

Hapishanedeki tıp fakültesi öğrencisi sayısı 13 Suçları: Muhalefet etmek Suç aletleri: Bilgisayar, DVD, CD, kitap, defter, ders notları, sınav soruları… Suça neden olan eylemleri: Puşi takmak, halay çekmek, ıslık çalmak, yumurta atmak, mitinge katılmak, pankart açmak, basın açıklaması yapmak, Sağlık taraması gerçekleştirmek… Tutuklama, geçici olarak kişileri özgürlüğünden mahrum bırakma yöntemidir. […]

Prof. Dr. T. Erhan COŞAN’dan Yeni Roman…

Prof. Dr. T. Erhan COŞAN’dan Yeni Roman…

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. T. Erhan COŞAN’ın “Kozmik Görev” adlı yeni bir romanı basıldı.  AstreA kitap tarafından basılan roman ufku geleceğe dönük olanlara adanıyor.

TTB’nin sağlık kampüsleri ile ilgili açtığı davalarda yürütmeyi durdurma kararı çıktı  Kamu Özel Ortaklığı: 5 Yıldızlı Soygun

TTB’nin sağlık kampüsleri ile ilgili açtığı davalarda yürütmeyi durdurma kararı çıktı Kamu Özel Ortaklığı: 5 Yıldızlı Soygun

Danıştay 13. Dairesi Ankara-Etlik, Ankara-Bilkent ve Elazığ’daki “Kamu Özel Ortaklığı” yöntemiyle açılan sağlık kampüsleri ihalelerinin yürütmesini durdurdu. Yürütmesi durdurulan kamu – özel ortaklığı yöntemi Sağlık Bakanlığı tarafından bütün kamu hastanelerine yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Bu yöntem hastane binasının, kamu tarafından tahsis edilen arazilerde özel şirketler tarafından yapılarak devlete kiraya verilmesi, devletin de […]

Doç. Dr. İlker BELEK’e DESTEK…

Doç. Dr. İlker BELEK’e DESTEK…

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Belek’e Üniversite Yönetim Kurulu tarafından verilen cezaya karşı Doç. Dr. İlker Belek’in açtığı davaya Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve SES Eskişehir Şubesi Başkanı ve TTB Delegesi Dr. Birtürk Özkavak katılarak destek verdiler. İlker […]

MASAL BİTTİ KABUS BAŞLADI

Değerli Eskişehirliler Değerli Basın Emekçileri 17 Temmuz da Eskişehir’de uygulanmaya başlanılan’’Aile Hekimliği Sisteminin ‘’uygulamaya başlamasının 6.yılı tamamlanmış olacaktır. Sağlıkta yıkım programının ilk aşamalarından biri olarak uygulamaya konulan sözde sistem, diğer tüm aşamalarında hayata geçmesi ile sağlık emekçileri ve halk için gerçek acı yüzünü ortaya çıkarmıştır. O yüzden 17 Temmuz’u sağlık […]