SON YAZILAR

ORTADOĞUDA DEĞİŞEN SİYASAL DENGELER

ORTADOĞUDA DEĞİŞEN SİYASAL DENGELER

17 Aralık 2010 tarihinde Tunus’da bir gencin kendini yakarak başlamasına vesile olduğu halk ayaklanmaları Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da önemli siyasal değişimlerin oluşumuna neden olmuştur. Hepimizin yakından izlediği gibi bu süreçte Libya’da Mısır’da on yıllardır devam eden iktidarlar devrilmiş, komşumuz Suriye’de son 1 yıldır önemli olaylara sahne olmaktadır Temelinde halkların ekmek, […]

İŞÇİNİN KANI SUDAN UCUZ…

İŞÇİNİN KANI SUDAN UCUZ…

Özelleştirme ve taşeronlaştırma programı içerisinde sermayenin hizmetine sunularak, Cengiz İnşaat A.Ş. ne devredilen “Eti Bakır Samsun İşletmesi”nde İŞ CİNAYETİ! Ve ilk belirlemelere göre 6 kişinin ölümü ile çoğu ağır 14 kişinin yaralanması… Güvencesiz ve esnek çalışma biçiminin genel model olarak işlediği ve buna bağlı olarak taşeronlaş(tır)manın, sendikasızlaş(tır)manın ve bunların beraberinde getirdiği sağlıksız ortamların […]

Çocukluk Çağı Zeka Gelişimi ve Ebeveyn Katkısı

Çocukluk Çağı Zeka Gelişimi ve Ebeveyn Katkısı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği  “Toplum Sağlığı Gönüllüsü” adı altında yürütülen halk eğitimi konferansları Tabip Odamızın katkısıyla, 27 Kasım 2012 tarihinde Muttalıp Atatürk Ortaokulu’nda yapılan toplantıya Tabip Odası adına Dr. Neşe YILMAZ katıldı, “Çocukluk Çağı Zeka Gelişimi ve Ebeveyn Katkısı” konulu konferans verdi. 

Panel

Panel

Eskişehir Tabip Odası’nın düzenlediği “Yalanlar ve Gerçekler” toplantıları 3. yılında da devam ediyor. Bu doğrultuda 1 Aralık 2012 tarihinde “Ortadoğuda Değişen Siyasal Dengeler” konulu panel gerçekleştirilecek. Panele Hayat TV genel yayın yönetmeni Aydın ÇUBUKÇU ve Radikal Gazetesi Ankara temsilcisi Deniz ZEYREK katılacaktır.

HEKİM MECLİSİ TOPLANDI

HEKİM MECLİSİ TOPLANDI

Eskişehir Hekim Meclisi 2. toplantısını 24 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıya katılan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Osman ÖZTÜRK Kamu Hastane Birlikleri ve Türkiye sağlık ortamı hakkında sunuş yaptı. Ardından toplantıya katılan hekimler görüşlerini ve taleplerini ilettiler.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖZEL HEKİMLİK ÇALIŞTAYI DÜZENLİYOR

TTB Özel Hekimlik Kolunun alana özgü sorunları tartışacağı “Özel Hekimlik Çalıştayı” 19 – 20 Ocak 2013 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır. Çalıştayda; –        Hekimlerin serbest meslek hakkı, yaşananlar ve geleceği; serbest meslek hakkı kavramı, muayenehane süreci, tıp merkezi ve poliklinikler, planlama, –        Özel sağlık sektöründe hekimlerin çalışma koşulları; çalışma biçimleri, iş güvencesi, sözleşme, ücretlendirme, hak […]

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği  “Toplum Sağlığı Gönüllüsü” adı altında yürütülen halk eğitimi konferansları Tabip Odamızın katkısıyla da başladı. 20 Kasım 2012 tarihinde Namık Kemal Ortaokulu’nda yapılan toplantıya Tabip Odası adına Dr. Duygu YİĞİTTÜRK katıldı, “Aile İçi Şiddet” konulu konferans verdi.

Eskişehir Hekim Meclisi

Eskişehir Hekim Meclisi

Değerli Meslektaşımız, Eskişehir Hekim Meclisi’ni 17 Aralık 2011 tarihinde toplamıştık. Davet çağrısında “Hekim Meclisi”nin düşünceleri ne kadar farklı olursa olsun tüm hekimlerin birlikte karar alabilmesi için bir olanak olduğunu ifade etmiştik. Aynı düşünce çerçevesinde 24 Kasım 2012 tarihinde Hekim Meclisi’ni ikinci kez topluyoruz. Çağrımızı yineliyoruz; Hekim Meclisi tabip odamıza üye […]

ÖLÜMÜN DEĞİL YAŞAMIN GALİP GELMESİ İÇİN SORUNUN DEĞİL ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLALIM

ÖLÜMÜN DEĞİL YAŞAMIN GALİP GELMESİ İÇİN SORUNUN DEĞİL ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLALIM

Cezaevlerinde başlayan açlık grevlerinin 61. gününe geldiğimiz bugün, artan ölüm riskleri karşısında hepimiz kaygı duymaktayız. Bilindiği gibi 1980 yılından bu yana Türkiye cezaevlerinde 144 kişi açlık grevleri ve ölüm oruçları nedeni ile yaşamını yitirmiştir. Bu durum toplumun vicdanında derin yaralar açmış, ülkemizin insan hakları karnesine kara bir leke olarak geçmiştir. […]

İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Tözün’e ziyaret

Tabip Odası Yönetim Kurulu 06.11.2012 tarihinde İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Tözün’ü ziyaret etti. Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışan hekimlerin yaşadıkları sorunlar ve talepleri İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne iletildi.