SON YAZILAR

ŞİDDET TIRMANIYOR, İÇİMİZ YANIYOR, GELİŞMELER KORKUTUYOR

Bayramın ikinci günü Gaziantep’te gerçekleşen bombalı saldırıda dokuz yurttaşımız hayatını kaybetti, yaralanan ve hastanede tedavi gören yurttaşlarımız var. Kaybettiklerimizin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa, tatillerini yarıda kesip göreve koşan meslektaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Her gün yeni saldırı, ölüm haberleri alıyoruz. Bayram günü şehirlerimizde bombalar patlıyor, ölenlerin içinde çocuklarımız, kadınlarımız var. Bu […]

Sağlık Hakkı Mücadelesi Yargılanamaz Sağlık Öğrencilerine Özgürlük İstiyoruz…

Sağlık Hakkı Mücadelesi Yargılanamaz Sağlık Öğrencilerine Özgürlük İstiyoruz…

Hapishanedeki tıp fakültesi öğrencisi sayısı 13 Suçları: Muhalefet etmek Suç aletleri: Bilgisayar, DVD, CD, kitap, defter, ders notları, sınav soruları… Suça neden olan eylemleri: Puşi takmak, halay çekmek, ıslık çalmak, yumurta atmak, mitinge katılmak, pankart açmak, basın açıklaması yapmak, Sağlık taraması gerçekleştirmek… Tutuklama, geçici olarak kişileri özgürlüğünden mahrum bırakma yöntemidir. […]

Prof. Dr. T. Erhan COŞAN’dan Yeni Roman…

Prof. Dr. T. Erhan COŞAN’dan Yeni Roman…

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. T. Erhan COŞAN’ın “Kozmik Görev” adlı yeni bir romanı basıldı.  AstreA kitap tarafından basılan roman ufku geleceğe dönük olanlara adanıyor.

TTB’nin sağlık kampüsleri ile ilgili açtığı davalarda yürütmeyi durdurma kararı çıktı  Kamu Özel Ortaklığı: 5 Yıldızlı Soygun

TTB’nin sağlık kampüsleri ile ilgili açtığı davalarda yürütmeyi durdurma kararı çıktı Kamu Özel Ortaklığı: 5 Yıldızlı Soygun

Danıştay 13. Dairesi Ankara-Etlik, Ankara-Bilkent ve Elazığ’daki “Kamu Özel Ortaklığı” yöntemiyle açılan sağlık kampüsleri ihalelerinin yürütmesini durdurdu. Yürütmesi durdurulan kamu – özel ortaklığı yöntemi Sağlık Bakanlığı tarafından bütün kamu hastanelerine yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Bu yöntem hastane binasının, kamu tarafından tahsis edilen arazilerde özel şirketler tarafından yapılarak devlete kiraya verilmesi, devletin de […]

Doç. Dr. İlker BELEK’e DESTEK…

Doç. Dr. İlker BELEK’e DESTEK…

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Belek’e Üniversite Yönetim Kurulu tarafından verilen cezaya karşı Doç. Dr. İlker Belek’in açtığı davaya Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve SES Eskişehir Şubesi Başkanı ve TTB Delegesi Dr. Birtürk Özkavak katılarak destek verdiler. İlker […]

MASAL BİTTİ KABUS BAŞLADI

Değerli Eskişehirliler Değerli Basın Emekçileri 17 Temmuz da Eskişehir’de uygulanmaya başlanılan’’Aile Hekimliği Sisteminin ‘’uygulamaya başlamasının 6.yılı tamamlanmış olacaktır. Sağlıkta yıkım programının ilk aşamalarından biri olarak uygulamaya konulan sözde sistem, diğer tüm aşamalarında hayata geçmesi ile sağlık emekçileri ve halk için gerçek acı yüzünü ortaya çıkarmıştır. O yüzden 17 Temmuz’u sağlık […]

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özdemir Aktan oldu

TTB 62. Büyük Kongresi sonucunda seçilen Merkez Konseyi üyeleri görev dağılımı yaptı. Buna göre TTB Merkez Konseyi Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Özdemir Aktan getirildi. II. Başkan Prof. Dr. Gülriz Erişgen, TTB Genel Sekreteri de Dr. Beyazıt İlhan oldu. TTB 62. Büyük Kongresi sonucunda Merkez Denetleme Kurulu üyeliğine de Eskişehir Tabip […]

Eskişehir Tabip Odası Aile Hekimlerini Yalnız Bırakmayacak

Sağlık Bakanlığı 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yaparak, Aile Hekimlerini ASM’lerin dışında acil servislerde, 112 ambulanslarda da çalıştırmanın yolunu açmaktadır. Türk Tabipleri Birliği olarak bu konudaki görüşlerimizi Sağlık Bakanlığı’na ilettik ve uygulamanın doğru sonuçlar vermeyeceğini ifade ettik. Eskişehir Tabip Odası olarak bu konu ile ilgili düşüncelerimizi basın ve kamuoyu […]

AİLE HEKİMLERİNE DE ANGARYA DAYATILIYOR

AİLE HEKİMLERİNE DE ANGARYA DAYATILIYOR

Birinci basamak sağlık hizmeti vermekle yükümlü olan Aile Hekimlerine Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışmanın yanı sıra hastane acillerinde ve 112 Ambulanslarında ek nöbet tutma dayatılmaktadır. Belli bir nüfusa sürekli olarak hizmet vermekle yükümlü olan Aile Hekimleri 663 Sayılı Kanunda yapılacak değişiklikle bu görevlerini kesintiye uğratan bir uygulama ile karşı karşıya gelmişlerdir. […]

‘Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu’ Toplanıyor

Eskişehir Tabip Odası ‘Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu’  3 Temmuz 2012 tarihinde saat 19:00-21:00 arası Tepebaşı Belediyesi Özdilek Kültür Sanat Merkezi Gökkuşağı Kafe’de toplanıyor. Odamız üyesi tüm kadın hekimleri toplantımıza davet ediyoruz.