SON YAZILAR

Çocukluk Çağı Zeka Gelişimi ve Ebeveyn Katkısı

Çocukluk Çağı Zeka Gelişimi ve Ebeveyn Katkısı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği  “Toplum Sağlığı Gönüllüsü” adı altında yürütülen halk eğitimi konferansları Tabip Odamızın katkısıyla, 27 Kasım 2012 tarihinde Muttalıp Atatürk Ortaokulu’nda yapılan toplantıya Tabip Odası adına Dr. Neşe YILMAZ katıldı, “Çocukluk Çağı Zeka Gelişimi ve Ebeveyn Katkısı” konulu konferans verdi. 

Panel

Panel

Eskişehir Tabip Odası’nın düzenlediği “Yalanlar ve Gerçekler” toplantıları 3. yılında da devam ediyor. Bu doğrultuda 1 Aralık 2012 tarihinde “Ortadoğuda Değişen Siyasal Dengeler” konulu panel gerçekleştirilecek. Panele Hayat TV genel yayın yönetmeni Aydın ÇUBUKÇU ve Radikal Gazetesi Ankara temsilcisi Deniz ZEYREK katılacaktır.

HEKİM MECLİSİ TOPLANDI

HEKİM MECLİSİ TOPLANDI

Eskişehir Hekim Meclisi 2. toplantısını 24 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıya katılan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Osman ÖZTÜRK Kamu Hastane Birlikleri ve Türkiye sağlık ortamı hakkında sunuş yaptı. Ardından toplantıya katılan hekimler görüşlerini ve taleplerini ilettiler.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖZEL HEKİMLİK ÇALIŞTAYI DÜZENLİYOR

TTB Özel Hekimlik Kolunun alana özgü sorunları tartışacağı “Özel Hekimlik Çalıştayı” 19 – 20 Ocak 2013 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır. Çalıştayda; –        Hekimlerin serbest meslek hakkı, yaşananlar ve geleceği; serbest meslek hakkı kavramı, muayenehane süreci, tıp merkezi ve poliklinikler, planlama, –        Özel sağlık sektöründe hekimlerin çalışma koşulları; çalışma biçimleri, iş güvencesi, sözleşme, ücretlendirme, hak […]

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği  “Toplum Sağlığı Gönüllüsü” adı altında yürütülen halk eğitimi konferansları Tabip Odamızın katkısıyla da başladı. 20 Kasım 2012 tarihinde Namık Kemal Ortaokulu’nda yapılan toplantıya Tabip Odası adına Dr. Duygu YİĞİTTÜRK katıldı, “Aile İçi Şiddet” konulu konferans verdi.

Eskişehir Hekim Meclisi

Eskişehir Hekim Meclisi

Değerli Meslektaşımız, Eskişehir Hekim Meclisi’ni 17 Aralık 2011 tarihinde toplamıştık. Davet çağrısında “Hekim Meclisi”nin düşünceleri ne kadar farklı olursa olsun tüm hekimlerin birlikte karar alabilmesi için bir olanak olduğunu ifade etmiştik. Aynı düşünce çerçevesinde 24 Kasım 2012 tarihinde Hekim Meclisi’ni ikinci kez topluyoruz. Çağrımızı yineliyoruz; Hekim Meclisi tabip odamıza üye […]

ÖLÜMÜN DEĞİL YAŞAMIN GALİP GELMESİ İÇİN SORUNUN DEĞİL ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLALIM

ÖLÜMÜN DEĞİL YAŞAMIN GALİP GELMESİ İÇİN SORUNUN DEĞİL ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLALIM

Cezaevlerinde başlayan açlık grevlerinin 61. gününe geldiğimiz bugün, artan ölüm riskleri karşısında hepimiz kaygı duymaktayız. Bilindiği gibi 1980 yılından bu yana Türkiye cezaevlerinde 144 kişi açlık grevleri ve ölüm oruçları nedeni ile yaşamını yitirmiştir. Bu durum toplumun vicdanında derin yaralar açmış, ülkemizin insan hakları karnesine kara bir leke olarak geçmiştir. […]

İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Tözün’e ziyaret

Tabip Odası Yönetim Kurulu 06.11.2012 tarihinde İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Tözün’ü ziyaret etti. Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışan hekimlerin yaşadıkları sorunlar ve talepleri İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne iletildi.

Eskişehir Tabip Odası Cumhuriyet Başsavcısını Ziyaret Etti

Günümüzdeki açlık grevlerine katılan hükümlü ve tutukluların durumlarıyla ve yapabileceklerimiz ile ilgili taleplerimizi Başsavcıya ilettik. Aynı zamanda hekime yönelen şiddet konusundaki hassasiyetimizi kendisi ile paylaştık. Başsavcı Orhan Çetingül konuyu daha yakından takip edeceklerini ifade etti.

Ceo’larınıza “Hoşgeldiniz” Demiyoruz !

Ceo’larınıza “Hoşgeldiniz” Demiyoruz !

İŞİMİZE, İŞ GÜVENCEMİZE, HASTANELERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ BÜTÜN HALKIMIZI DEVLET HASTANELERİNİN TİCARETHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE KARŞI MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ 02 Kasım 2011 günkü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısını Düzenleyen 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)” ile Sağlık Bakanlığı icracı olmaktan çıkarılarak  ‘’düzenleyici denetleyic’’ bir bakanlığa dönüştürülmüştür. Hükümet, bu KHK’yı, TBMM […]