SON YAZILAR

Nörolojiye Görüntüleme Açısından Bakış

Nörolojiye Görüntüleme Açısından Bakış

Göz travmalarına acil yaklaşım

Göz travmalarına acil yaklaşım

2017 Yılı Uygulanacak Katsayı Listesi

1816/2016                                                                                                          TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA   Ülke genelinde 2017 Yılında uygulanacak TTB-HUV Katsayı listesi, birliğimize iletilen tabip odaları önerileri ve 25.11.2016 tarihinde birliğimiz merkezinde gerçekleştirilen TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısında […]

2017 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ücretleri

26 ARALIK 2016 1933/2016 26.12.2016 TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA Konu: 2017 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri hakkında. Büyük Kongre kararlarımız ile Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca, üye aidatları, para cezaları ve belge ücretlerinin her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında […]

2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

1850/2016 12.12.2016 TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında uygulanacak “2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri“ ektedir. Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Dr. M. Sezai Berber TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri

“Mikrobiyota: İçimizdeki Evren”

“Mikrobiyota: İçimizdeki Evren”

  Değerli meslektaşımız, ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ’nin sunacağı “Mikrobiyota: İçimizdeki Evren” başlıklı, tıbbın pek çok disiplinini içine alan konferansta görüşmeyi diliyoruz. Saygılarımızla. Dr. Hamit GÜÇLÜER Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: 3 Ocak 2017 Salı, Saat:18.00 Yer […]

2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

1850/2016                                                                                                                12.12.2016                 TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA             1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında uygulanacak “2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri“ ektedir.             Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.               Saygılarımızla,             Dr. M. Sezai Berber             TTB Merkez Konseyi             Genel Sekreteri   […]

D vitamini

D vitamini

ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ…

YETER ARTIK ÇOCUKLARIMIZ ÖLMESİN.   Ülkemiz yangın yeri. Bir Dünya İnsan Hakları Günü’nde, 10 Ekim Ankara Katliamının  14. ayında, 10 Aralık 2016’da terör bir kez daha  vurdu İstanbul’u. Ne yazık ki yine insanlık dışı bir saldırıyla sarsıldık. İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleştirilen bombalı saldırıda 30’u polis memuru, 8 sivil olmak üzere 38 […]

Kanun Hükmünde Kararname ile görevden çıkarılan kişilerin izleyebilecekleri hukuki başvuru yolları hakkında

1666/2016                                                                                                                                                        14.11.2016     TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA   KONU           : Kanun Hükmünde Kararname ile görevden çıkarılan kişilerin izleyebilecekleri hukuki başvuru yolları hakkında   Bildiğiniz üzere 21.07.2016 tarih ve29777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Olağanüstü Hal ilan edilmiş, bu tarihten sonra çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile hekimler de […]