YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

Başkan: Dr. Mehmet Akif ALADAĞ
Genel Sekreter: Dr. Erdal KEÇECİOĞLU
Muhasip Üye: Dr. Nesrin EKİCİ
Dr. Neşe YILMAZ
Dr. Aslı ÜNÜGÜR
Dr. Hüseyin YILDIRIM
Dr. Nazan AKSARAY

DENETLEME KURULU

Prof. Dr. Belgin Demet ÖZBABALIK ADAPINAR
Dr. Nazmiye EROL
Dr. Behzat YETİŞKİN

ONUR KURULU

Dr. Halil AYDINOĞLU
Dr. Figen ÖZGÜNEŞ
Dr. Dilek YILDIRIM
Dr. Ali Fırat VAROL
Dr. Ahmet BOZKURT

TTB BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ

Prof. Dr. İlhan ÖZGÜNEŞ
Dr. Bülent Nazım YILMAZ
Dr. Hamit GÜÇLÜER
Dr. Berkant YELKEN
Dr. Fatma Tansu SAKARYA
Dr. Mehtap YILDIZ
Dr. Murat Süleyman EROL