Dr. Ekrem Karakaya’yı saygıyla anıyoruz.

BASIN AÇIKLAMALARI DUYURULAR YÖNETİM KURULUMUZDAN

Değerli meslektaşlarımız,

İki yıl önce bugün görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybettiğimiz genç meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya’yı ve sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımızı saygıyla anıyoruz.

Sağlıkta şiddetin sona ermesi için acilen, başta TTB’nin önerdiği etkin yasanın çıkarılması olmak üzere tüm önlemlerin alınmasını talep ediyoruz.

Bunun için hep birlikte mücadele edeceğiz.

Saygılarımızla.

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası
Yönetim Kurulu