Odamız Başkanı’nın Yeni Mezun Meslektaşlarımıza Mektubu

GENEL

Sevgili Genç Meslektaşlarımız,  

Uzun ve zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamladınız ve yemin ederek insan sağlığına, insanlığa hizmet etme yolunda hekimlik mesleğine adım attınız. Hepinizle gurur duyuyoruz.  

Yemin ettiğiniz değerler, sizlerin her zaman en önemli rehberiniz olacaktır. Her bir kelimesine bağlı kalacağınıza inancımız tamdır.  

Bilginiz ve öğrenmeye olan sevginiz, emeğiniz, meslektaşlarınızla dayanışmaya, ekip anlayışına olan inancınız ve sıkı sıkıya sarıldığınız mesleki ilkelerimizle, hastalarınıza en üst düzeyde şifa sunacağınıza ve ülkemizin sağlık ortamına en iyi şekilde hizmet vereceğinize yürekten inanıyoruz.  

Sevgili Genç Meslektaşlarımız,  

Türk Tabipleri Birliği ve onun çatısı altında görev yapan tabip odaları, meslek yaşamınız boyunca sizlerin her zaman yanınızda olacaktır. Her nerede olursanız olun, hemen ulaşacağınız güvenli limandır tabip odanız.  

Türk Tabipleri Birliği’nin kökenleri, kuruluşu, tarihi ve yasal çerçevesi ülkemizde modern tıp eğitiminin ve sağlık hizmetlerinin gelişimiyle paralel olarak şekillenmiştir.  

Ülkemizde ilk tıp cemiyeti 14 Şubat 1856’da  Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane adıyla  kurulmuştur. Bu kuruluş, hekimleri bir araya getiren ilk örgütlülük adımıdır ve önemli etkileri olmuştur. Süreç içinde ilerlemelerle, Cumhuriyet Dönemi’nde Etibba Odaları’nı görürüz. 1929 yılında ilk kurulan Odamız, 3. Mıntıka Etibba Odası adıyla bugünkü İstanbul Tabip Odası’dır.  

23 Ocak 1953 tarihinde ise 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu yürürlüğe girer ve bu kanunla Türk Tabipleri Birliği resmen kurulur. Odamız da 1953 yılında kurulmuştur.  

Türk Tabipleri Birliği, kanunla kurulmuş, anayasal dayanağı olan, üyesi olsun olmasın tüm hekimler üzerinde yetkileri bulunan, ülkemizin yüz akı, biricik meslek örgütümüzdür. Bir kamu kuruluşu olarak, hekimlerin haklarının, meslekî bağımsızlığının, etik değerlerimizin,  halkın sağlık hakkının ve sağlık alanındaki bilimsel düşüncenin korucuyusu ve geliştiricisidir. Başta 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu olmak üzere ilgili yasa ve yönetmelikler, Türk Tabipleri Birliği’ni tüm bu konularda yetkili kılar. Bugün 106.168 meslektaşımız, Türk Tabipleri Birliği’nin üyesidir.  

Tabip odaları, her ilde Valiliğe bağlı İl Hıfzıssıhha Kurulu, İnsan Hakları Kurulu ve benzer yapıların,  ulusal düzeyde ise Türk Tabipleri Birliği, bakanlıklara bağlı (Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Meslekleri Kurulu ve Tıpta Uzmanlık Kurulu, Adalet Bakanlığı’na bağlı Bilirkişilik Danışma Kurulu, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu’nun doğal üyesidir.  

Sevgili Genç Meslektaşlarımız,  

6023 sayılı kanunun kabul edilen ilk halinde tüm hekimlerin meslek icrâsı için tabip odalarına üye olmaları zorunlu iken, 1983 yılında kanunda yapılan değişiklikle, mesleğini serbest olarak icrâ eden hekimlerin dışındaki hekimler için zorunluluk kaldırılmıştır.   

Oysa bizim, genç meslektaşlarımızın her nerede görev yaparlarsa yapsınlar, meslek odalarına üye olacaklarına, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine, haklarını korumalarına ve sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale gelmesine katkıda bulunacaklarına olan inancımız tamdır. Odalarımızı sizlerin genç ve üretken ellerine teslim etmek istiyoruz.  

Sizler umudumuzsunuz, geleceğimizsiniz. Hepinizi kutluyor, meslek hayatınızda başarılar ve iyilikler diliyoruz. Her zaman yanınızda olduğumuzu unutmayın.  

Sevgilerimizle. 

 

Dr. Nazan B. Aksaray 

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası  

Yönetim Kurulu Başkanı