Türk Tabipleri Birliği 76. Büyük Kongresi

GENEL

Türk Tabipleri Birliği 76. Büyük Kongresi 28-30 Haziran 2024 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Ülkemiz sağlık ortamının sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığı kongrenin Divan Heyeti’nde Odamız delegesi Dr. Neşe Yılmaz görev aldı. Odamız Başkanı Dr. Nazan B. Aksaray ve delegemiz 2016-18 TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent N. Yılmaz’ın da birer konuşma yaptıkları kongre, 30 Haziran 2024 tarihinde yapılan seçimle tamamlandı ve yeni dönemde merkez kurullarında görev alacak meslektaşlarımız belirlendi.

Pandemi ve deprem acılarımızı da içeren çok zor dönemde görev yapan, Türk Tabipleri Birliği’nin başta Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı olmak üzere önceki dönem yöneticilerine iyi hekimlik ilkeleri, toplumun sağlık hakkı ve ülkemizin demokratik ortamı için verdikleri mücadele ve emekleri için teşekkür ederiz.

Yeni dönemde görev alan meslektaşlarımızı kutlar ve başarılar dileriz.

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=d1f87642-36c8-11ef-b29f-2183316b8559

Kongrenin 2. gününde yapılan basın açıklaması için:

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=e02e2772-3653-11ef-927b-eb9216b85a98