İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Tözün’e ziyaret

Tabip Odası Yönetim Kurulu 06.11.2012 tarihinde İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Tözün’ü ziyaret etti. Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışan hekimlerin yaşadıkları sorunlar ve talepleri İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne iletildi.

Yorumlara kapalı.