Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMALARI

Değerli Basın Emekçileri,

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açılan hukuksal açıdan hiçbir karşılığı ve dayanağı olmayan dava dün 30 Kasım 2023’te görülen yedinci duruşmasında Merkez Konseyi’nin görevden alınması ile sonuçlandı.

Eskişehir Bilecik Tabip Odası olarak davanın başlangıcından bu yana yaklaşık bir yıldır tüm duruşmaları izledik. Duruşmaların hiç birinde ne bizleri ne de kamuoyunu ikna edebilecek bir görüş ya da kanıt ortaya konulmadı. Sorularımızın hiç birine yanıt verilmedi.

Anayasa’dan gücünü alan 70 yıllık meslek örgütünü, kendi denetim mekanizmasının ötesinde somut olmayan gerekçelerle ve son dönemde sıkça başvurulan yargı eliyle etkisizleştirme ve suçlu gösterme çabalarını kabul etmiyoruz.

Bu karar Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecektir.

Türk Tabipleri Birliği için dünden bugüne değişen hiçbir şey yoktur. Merkez Konseyi karar temyizde kesinleşene kadar görevinin başındadır. Ancak alınan karar bunu yok sayan niteliktedir.

Amaç dışı faaliyet yürütmekle suçlanan TTB Merkez Konseyi’nin tüm politikaları açıktır, şeffaftır. Tek derdimiz hekimlik değerlerine uymak ve bu değerlerin zarar görmemesidir.

Türk Tabipleri Birliği davası;

-Nükleere karşı yaşamı savunmanın, Sağlıkta şiddete karşı mücadelenin davasıdır.

-Savaşların bir halk sağlığı sorunu olduğunu ortaya koymanın, Deprem Bölgesinde dayanışmanın örgütlenmesi davasıdır.

-Pandemide gizlenenleri açığa çıkarmanın davasıdır.

-Pandemide yitirdiğimiz sağlık emekçilerinin davasıdır.

-Şehir/şirket hastanelerine karşı bilime ve toplum sağlığına uygun hastaneleri savunma davasıdır.

-Akademik özgürlüklerin davasıdır.

TTB, sadece Merkez Konseyi üyeleri ile sınırlı bir meslek örgütü değildir. TTB, tüm üyelerin bütünlüğü içinde var olan, mücadelesini de tüm üyeleri ile birlikte yürüten bir örgüttür.

TTB sadece sağlık ortamının düzenlemesi ve sağlık politikalarının geliştirilmesi için değil; aynı zamanda toplum sağlığı ve onun için şart olan özgürlük, demokrasi, adalet gibi kavramlar için de mücadele eden bir örgüttür. Dolayısıyla TTB’nin mücadelesi bitmez.

Eşitlik yoksa, özgürlük yoksa, demokrasi yoksa, adalet yoksa, sağlık yoksa; mücadele haktır!

Her türlü baskıya karşı susmadık susmayacağız, TTB’ye ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

 

Dr. Hamit Güçlüer

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı