Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları Sempozyumu

DUYURULAR

Değerli Meslektaşımız,

02-03 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul Tabip Odası tarafından Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları Sempozyumu düzenlenecek olup programı ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Eskişehir – Bilecik Tabip Odası