Hekimlerin; şiddet, çalışma koşulları ve ekonomik durum görüşleri hakkında anket

DUYURULAR

Hepimizce kabul edildiği üzere şiddet, yoksulluk ve ağır çalışma koşulları gibi sorunlar, hekimler olarak çalışma pratiğimizde halen önemli yer tutmaktadır. Özellikle bu konularda mevcut durumu gözden geçirmek ve birlikte önümüzdeki süreci planlayabilmek için Türk Tabipleri Birliği tarafından bir anket hazırlanmış olup linki aşağıda yer almaktadır.

İlgi ve katkınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Eskişehir Bilecik Tabip Odası

 

Anket linki:

https://www.ttb.org.tr/form/432976