ESKİŞEHİR-BİLECİK TABİP ODASI OLAĞAN ARA KURUL İLANI

DUYURULAR GENEL

ESKİŞEHİR-BİLECİK TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN ARA KURUL İLANI

Odamızın olağan ara kurulu çoğunluk aranarak 9 Nisan 2023 Pazar günü saat 12.00’de İsmet İnönü Cad. No:20 Tıp İşhanı Kat:6 Ata Soyer salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 16 Nisan 2023 Pazar günü saat 12.00’de İsmet İnönü Cad. No:20 Tıp İşhanı Kat:6 Ata Soyer salonunda yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla.

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM:

1. Açılış

2. Saygı duruşu ve istiklal marşı

3. Faaliyet raporunun okunması

4. Denetleme raporunun okunması

5. Dilek ve temenniler