Serbest Meslek Hakkımızdan Vazgeçmeyeceğiz!

DUYURULAR GENEL

Serbest Meslek Hakkımızdan Vazgeçmeyeceğiz!

Sağlık Bakanlığı tarafından 06 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği, hekimlerin serbest meslek hakkına önemli kısıtlamalar getirmektedir. Bu düzenleme ile 07 Ocak 2023 tarihinden itibaren muayenehanelerin önemli bir kısmı kapatılarak hekimlerin emeğinin tekelci büyük sermayelere sunulması hedeflenmektedir.

İstanbul Tabip Odası’nın başlatmış olduğu “Serbest Meslek Hakkımızdan Vazgeçmeyeceğiz” imza kampanyası ve basın-yayın ilan giderlerinin karşılanması esaslı bağış kampanyası linkleri aşağıdadır.                                                                                   

Saygılarımızla,

Eskişehir Bilecik Tabip Odası 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

“Serbest Meslek Hakkımızdan Vazgeçmeyeceğiz!” İmza Kampanyası Linki

https://www.ttb.org.tr/566htyhg

 

“Mesleki Bağımsızlığımızı ve Serbest Meslek Hakkımızı Savunuyoruz” Destek Kampanyası Linki

https://www.ttb.org.tr/655hytgm