Şebnem Korur Fincancı

BASIN AÇIKLAMALARI

TTB Merkez Konseyimiz Başkanı Şebnem Korur Fincancı kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak gelen bir soru üzerine herhangi bir kurumu, devleti işaret etmeden; kişisel görüşlerini açıklamış ve yalnızca insan hakları açısından bu konunun uluslararası tarafsız kuruluşlarca araştırılması gerektiğini söylediği halde yapılan bir algı yönetimiyle suçlu ilan edilmiş ve tutuklanmıştır. Bununla da yetinilmeyip asıl hedef tahtasına TTB Merkez Konseyi oturtulmuş ve görevlerine son verilmesi için davaname hazırlanmıştır.

Siyasi iktidar son 10 yıl içinde büyük ölçüde uyguladığı algı yönetimine dayalı politikayla ve operasyonlarla TTB, TMMOB, TBB gibi kurumları ötekileştirmeye çalışmış olup ne yazık ki kamuoyunda bu kurumlara karşı haksız tepkiler verilmesine yol açmış ve aynı zamanda kontrol altına alınması gereken kurumlar olarak görmeye başlamıştır. İktidar bu kurumları kontrol edemediği ölçüde her birine alternatif kurmaya, bölmeye (örneğin barolar), gelirlerinde kesinti yapmaya çalışmakta, başarılı olmadığı ölçüde de devlet güç ve imkanları ile özellikle de hukuku kullanarak onları sindirmek istemektedir.

Özellikle Covid 19 pandemi sürecinde ortaya koyduğu gerçek bilgilerle halkımızın güvenini kazanan ve güvenilir kurumlar içinde en üstlerde bulunan Türk Tabipleri Birliğini algı yönetimiyle karalamak ve Merkez Konseyimizi görevden almak için sembol olarak tutuklandığına inandığımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın biran önce serbest bırakılmasını istiyor ve kendisine destek ve dayanışma duygularımızı yazarak ifade ettiğimiz kartlarımızı kendisine ulaştırılmak üzere PTT üzerinden yolluyoruz.

 

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu Adına

Dr. Muharrem Şenel