4-5-6 Kasım 2022 TTB – AHEK Orta Anadolu Buluşması

DUYURULAR

TTB Aile Hekimliği Kolu Aile Hekimleriyle çalıştıkları bölgelerde görüşmek, bölgenin öncelikli birinci basamak sağlık hizmetlerini ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını değerlendirmek, bölgeye ait sorunları, çözüm yollarını tartışmak amacıyla bölge toplantıları düzenlemektedir.

İkinci bölge toplantısı 4-5-6 Kasım 2022 tarihlerinde Orta Anadolu Bölgesi için Eskişehir’de yapılacaktır.

5 Kasım ve 6 Kasım 2022 tarihlerinde odamız Ata Soyer Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantının programı ektedir. Katılımlarınızı bekleriz.

Saygılarımızla,

Eskişehir Bilecik Tabip Odası