Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMALARI

Değerli basın emekçileri ,

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, bir adli tıp uzmanı ve insan hakları savunucusu bir bilim insanı olarak yaptığı açıklama nedeniyle hedef gösterilmesi sonucunda ifade vermek için çağrılabilecek durumda olmasına rağmen, hukuksuz şekilde gözaltına alınmış, dün akşamüzeri tutuklanmıştır.
Düşünce ve ifade özgürlüğü ile bağdaşmayan bu tutuma son verilmeli ve Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı serbest bırakılmalıdır.
Şebnem Hocanın şahsında Türk Tabipleri Birliği ile emek, demokrasi ve özgürlük mücadelesi hedef alınmaktadır.
Hedef alınan Türk Tabipleri Birliği, 70 yıla varan geçmişiyle ülke tarihinde son derece önemli yeri olan 6023 sayılı kanun ile anayasal güvence altında bulunan ve demokratik seçimlerle oluşturulmuş kamu kurumu niteliğinde bir yapıdır. Ve kurulduğu tarihten bu yana Türkiye’nin sağlık ortamı, toplumun sağlık hakkı, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının emeğinin değerlenmesi için mücadele etmektedir.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın uğradığı siyasi linci, maruz kaldığı hukuksuz uygulamaları ve tutuklanmasını tüm emek ve meslek örgütleri adına kabul etmediğimizi buradan bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz.
Türk Tabipleri Birliği’ne yönelen baskılar karşısında bizler bu baskıların üstesinden geleceğiz ve meslek birliğimizle dayanışmayı sürdüreceğiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her koşulda hukukun üstünlüğü, insan hakları, barış ve demokrasi mücadelesini Türk Tabipleri Birliği’ne sahip çıkarak sürdüreceğiz.

EBTO ve Eskişehir Emek-Demokrasi Güçleri
Adına EBTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hamit Güçlüer