Emek Bizim Söz Bizim Sağlık Hepimizin

DUYURULAR

*10 acil talebimizi dile getirip haykırmak için,
*Ayaklar altına alınan hekimlik onurumuz, mesleki geleceğimiz için,
*Neredeyse yoksulluk sınırındaki gelirlerimizi artırmayıp kamuoyuna karşı -mış gibi yapıp alay edenleri uyarmak için,
*36 saatlik asistan nöbetlerini devam ettirenlere, emeğimizin ve mesleğimizin daha fazla sömürülüp ucuzlatılması amacıyla gereğinin çok üzerinde tıp ve uzmanlık öğrencisi kadroları açarak tıp eğitiminin niteliğini düşürenlere sesimizi duyurmak için,
*Yalandan alkışlatıp, covid 19’un meslek hastalığı sayılmasını engelleyenlere karşı,
*Giderlerse gitsinler, gidişleri olsun dönüşleri olmasın diyenlere; dimdik burada olduğumuzu ve haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı bildirmek için,
*5 dakikada muayeneyi, kışkırtılmış sağlık hizmetlerini ve sağlıktaki her olumsuzluğun sebebi olarak gösterilerek hedefe konulup şiddete uğramamızı, adaletsiz performans uygulamalarını ve özeldeki ciro baskısını, çalışan emekli hekimlerden yapılan maaş kesintilerini protesto etmek için,
*Orantısız malpraktis davalarına dur demek için,
*Artık yeter emek bizim, söz bizim; sağlık hepimizin demek için,
*Tıp öğrencisi, intern hekim, asistan hekim, kamu ve özeldeki uzman hekim, üniversite ve eğitim hastaneleri öğretim üyesi hekim, aile hekimi, işyeri hekimi, muayenehane hekimi, emekli hekim, çalışan emekli hekim; kısaca halkın sağlığı için emek veren, emek vermiş tüm meslektaşlarımızı 29 Mayıs 2022 Pazar günü Ankara’da düzenlenecek olan ve başkenti beyaza boyayacağımız “Beyaz Yürüyüş”e davet ediyoruz.

Son yılların en büyük yürüyüşüne güç ve katkı vermek isteyen meslektaşlarımızın isimlerini 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 17’ye kadar odamız sekreterine (0 505 676 11 11) yazdırmalarını rica ediyoruz. Aynı gün gidip dönülecek olup otobüslerin kalkış saati ve yeri daha sonra bildirilecektir.

EBTO Yönetim Kurulu