Basın açıklaması

BASIN AÇIKLAMALARI

Değerli Basın Mensupları,

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun 26 Nisan tarihli toplantısı sonrası, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulaması sona erdirilmiştir.

Ancak daha geçtiğimiz hafta 150’den fazla insanımızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Halen her gün binlerce kişi tanı almaktadır, hastanelerin COVID-19 servis ve yoğun bakımlarında yatarak tedavi gören hastalar mevcuttur. Dünya Sağlık Örgütü de salgının bittiğine dair herhangi bir resmi açıklama henüz yapmamıştır.

Ayrıca 22 Nisan 2022 tarihinde yapılan Sağlık Uygulama Tebliği değişikliği ile COVID-19 nedeniyle hastaneye veya yoğun bakım servislerine yatırılan hastalar için Sosyal Güvenlik Kurumu’nca hastanelere pandemi süresince yapılan, pandemi olgularının tedavisine yönelik ödemeler durdurulmuştur. Yapılan değişiklikler, pandeminin bittiği algısını oluştururken, COVID-19 hastalarının sağlık hizmetlerine ulaşımıyla ilgili kaygıları da artırmaktadır.

Bu kararlarla bilim ve sağlık geri plana atılmıştır. Her koşulda toplum sağlığının öncelenmesini savunduğumuz gibi bir kez daha hatırlatıyoruz: Pandemi ile ancak bilimsel ve şeffaf yöntemlerle mücadele edilir.

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu