Emek Bizim Söz Bizim

Değerli Meslektaşlarımız,

COVID-19 sağlık çalışanları için MESLEK HASTALIĞI olarak kabul edilene, SAĞLIKTA ETKİN BİR ŞİDDET YASASI çıkana ve hak ettiğimiz, emekliliğe yansıyacak ( hekimlere 7200 ek gösterge, COVID-19 pandemisi süresince 120 gün yıpranma payı ) ücretleri alana kadar mücadelemiz devam edecek dedik.

‘-mış’ gibi yaparak bizleri susturamazlar.

Hepinizi 15 Aralık 2021 Çarşamba günü G(ö)REVE çağırıyoruz.

15 Aralık 2021, saat 11.00’de sağlık kurumları önünde buluşuyor, ardından Eskişehir Bilecik Tabip Odası ( İsmet İnönü Cad. No:20, Tıp İşhanı ) önüne geliyoruz. Köprübaşı Eski Sağlık Müdürlüğü önünde 12.00’de gerçekleştireceğimiz basın açıklaması ile taleplerimizi bir kez daha dile getiriyoruz.

EMEK BİZİM SÖZ BİZİM

 

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası

Yönetim Kurulu

Yorumlara kapalı.