11.10.2021 tarihinde Eskişehir Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak Eskişehir Milletvekilleri Sn. Nabi Avcı ve Sn. Emine Nur Günay’ la görüştük. 

Hekimlerin özlük hakları, Covid-19’ un ‘’Meslek Hastalığı’’ olarak kabul edilmesi, ‘’Sağlık Çalışanlarına Şiddet Yasası’’, 5 dakikada bir randevu verilerek hızlı, dinlenemeden, makinalaşmış bir sağlık sistemi ve idarecilerin mobbingi konularındaki görüşlerimizi ilettik. Bu konulara acilen çözüm getirilmesinin hekimlerin tükenmişliklerine, istifa ve emekli olma isteklerine çare olacağını belirttik. Aldığımız ücretlerin artması için 7200 ek göstergenin zaruri olduğu, emekliliğimize yansıyan ücretler almamız gerektiğini vurguladık.

Görüşme iyi niyet temennileriyle sonlandı.

Yorumlara kapalı.