ŞEYHMUS GÖKALP DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!

TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi, Dr. Şeyhmus Gökalp 20 Kasım 2020 tarihinde sabah saat 05.30’ da evine yapılan baskınla gözaltına alınmış, 23 Kasım’ da çıkarıldığı mahkemece hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Avukatlarının itirazlarına rağmen 50 gündür tutukluluk hali devam etmektedir.

Daha önce de benzer vakalarda gördüğümüz ve şahit olduğumuz gibi; bir itirafçının soyut, maddi kanıtlardan ve gerçeklikten uzak iddiaları dayanak olarak kabul edilmiş ve Dr. Şeyhmus Gökalp tutuklanmıştır. Bu itirafçı teslim olduğu 2016 tarihinde çok sayıda kişi hakkında ifade verdiği halde Dr. Seyhmus Gökalp hakkında hiçbir beyanda bulunmamıştır. Ancak, her ne hikmetse itirafçı teslim olduktan üç yıl sonra 26 Mart 2019’ da birçok kişi hakkında olduğu gibi, Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında da soyut ifadelerle yalan beyanda ve iftiralarda bulunmuştur. Aradan geçen iki yıla yakın sürede ifadesine dahi başvurulmayan Dr. Şeyhmus Gökalp, suç unsuru içerdiğine ilişkin hiçbir somut delile dayanmayan yalan beyan ve iftiralarla özgürlüğünden yoksun bırakılmıştır.

Dr. Şeyhmus Gökalp, meslek örgütündeki çalışmalarında iyi hekimlik değerlerine sahip çıkan, sağlık hakkı ve insan hakları mücadelesi veren örnek bir hekimdir. 2014-2018 yılları arasında meslek örgütümüz TTB’ nin Merkez Konseyinde görev almış ve Eylül 2020’ de yapılan 72. Büyük kongrede Yüksek Onur Kurulu üyesi seçilmiştir. TTB Yüksek Onur Kurulu hekimlik mesleğinin saygınlığını, mesleğe duyulan güveni, hasta ve hekim haklarını, mesleki deontolojiyi ve etik değerleri koruma yükümlülüğünü evrensel etik değerler ve ulusal yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütmekle yükümlüdür. Yapısı, görev alanı ve çalışma ilkeleriyle TTB Yüksek Onur Kurulu, mesleki bağımsızlığın ve meslek örgütü özerkliğinin korunmasında önemli bir yer tutmaktadır. Aylardır süren Covid-19 Pandemisinin her alanda görünen yıkıcı sonuçlarıyla mücadele etmekte başarısız olan siyasal iktidar şeffaflıktan uzak tutumuyla güven kaybına uğramıştır. Bu süreçte pandemiyle ilgili gerçekleri ve salgınla mücadele yöntemlerini bilimsel, akılcı, şeffaf bir yaklaşımla halkla paylaşan TTB toplumda güven odağı haline gelmiştir. Siyasal iktidarın muhalif gördüğü kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerini etkisizleştirmeye yönelik planlarının yoğunlaştığı şu günlerde meslek örgütümüzün en saygın kurullarından olan Yüksek Onur Kurulu’ muzun değerli bir üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp üzerinden TTB’ nin itibarsızlaştırılmasına ve yıpratılmasına yönelik çabalardır.

Anayasamız ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler; somut delil teşkil etmeyen iddiaların suç unsuru olarak kabul edilemeyeceğini hükme bağlamış; Yargıtay, AYM ve AİHM’ nin bu yönde verdiği birçok karar mevcuttur. Dolayısıyla hukuka aykırı, somut kanıtlara dayanmayan, yalancı tanık beyanları gerekçe gösterilerek, Dr. Şeyhmus Gökalp’ in tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu,

Türk Ceza Hukukunda tutuksuz yargılamanın esas olduğunu hatırlatıyor; arkadaşımızın, meslektaşımızın Dr. Şeyhmus Gökalp’ in somut delillerden yoksun olan suçlanma durumunun göz önünde bulundurularak derhal serbest bırakılmasını ve yargılamanın tutuksuz olarak devam etmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Her zaman olduğu gibi bugün de meslek etik ilkeleri ve iyi hekimlik değerleri doğrultusunda mücadeleye, mesleki bağımsızlığımızı ve meslek örgütü özerkliğini savunmaya devam edeceğimiz.

Halkın sağlık hakkını ve hekim haklarını korumaktan, gerçekleri söylemekten vazgeçmeyeceğiz.

 

ESKİŞEHİR BİLECİK TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

Yorumlara kapalı.