YAŞAMAK İSTİYORUZ

Değerli Basın Emekçileri

Ülkemiz mart ayından bu yana pandeminin etkisi altındadır. COVİD 19 salgınının etkisi giderek artarken, ülkemizde salgının önlenmesine ve yaşamın sürdürülebilmesine yönelik önlemler yetersiz ve etkisizdir.

Salgın bir yandan sağlık çalışanlarının, işçilerin, yoksulların yaşam ve sağlık hakkını tehdit ederken, diğer yandan kuralsız çalışma, özlük haklarının kaybı, yoksulluk, işsizlik, işten çıkarma, düşük ücretle çalıştırmanın gerekçesi olmaktadır.

Pandeminin sonuçları artık sağlık çalışanları, işçiler, emekçiler tüm halkımız için dayanılmaz bir hal almıştır. Bu olumsuz tabloyla sadece sağlık meslek ve emek örgütlerinin mücadele etmesi yeterli ve gerçekçi değildir. Salgının olumsuz etkilerini azaltmak, çalışma,  sağlık ve diğer yaşam alanlarımızı iyileştirmek için birlikte olmaya gereksinimimiz vardır. Bu nedenle bugün burada hep beraberiz.

Sağlık yöneticileri salgının ilimizdeki gerçek boyutunu açıklamasa da bizler fabrikalarda, okullarda, sağlık kurumlarında, mahallelerde, evlerimizde COVİD 19 ile hastalananları duyuyoruz, görüyoruz ve onlarla yaşıyoruz. Üstelik yerel basına düşen günlük vaka sayılarının da farkındayız.

Hastanelerin, yoğun bakımların dolu olduğunu, sağlık çalışanlarının yetmediğini, alan eğitimi olmayan sağlık çalışanlarının özellikli yerlerde eğitimsiz çalıştırıldığını ve tüm sağlık çalışanlarının çok yoğun çalıştığını, hastalandığını ve tükendiğini biliyoruz.

Fabrikalarda COVİD 19 olan işçilere temas ettikleri işçileri bildirmemeleri için baskı yapıldığını, okul müdürlerinin COVİD 19 olan öğrencileri öğretmenlere bildirmediklerini biliyoruz.

COVİD 19 dışı hastalığı olanların hastalık bulaşması korkusuyla kontrol ya da muayeneye gitmeyi geciktirdiklerini ve bu nedenle hastalıklarının ağırlaştığını biliyoruz.

Sağlık Bakanlığının adına filyasyon dediği ancak aslı temaslı ziyareti olan çalışmanın salgını kontrol altına almada etkisiz ve sağlık çalışanlarını tüketmekten öte bir işe yaramadığını biliyoruz.

Ancak şehrimizde her gün hasta sayısı artarken kısa süre öncesine kadar kullanılan Eskişehir Devlet Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi eski binasının acele olarak yıkılmasındaki amacı bilmiyoruz.

BİLİMSEL VERİLERİ TEMEL ALARAK BELİRLEDİĞİMİZ TALEPLERİMİZİN İVEDİLİKLE YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ.

 1. COVİD 19 damlacık yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Bulaşması için havalanmayan kapalı ortam, yakın fiziksel mesafe ve 15 dakikadan uzun korunmasız temas gerekiyor. O zaman virüsün bu özelliğini dikkate alarak kamu özel ayrımı yapmadan düzenlemeler yapılmalıdır. Ulaşım servisleri, yemekhaneler, giyinme soyunma odaları, çalışma ortamları yani işlikler, sınıflar, ofisler, poliklinikler etkin havalandırılabilen ve uygun sayıda çalışanın olacağı şekilde düzenlenmelidir.
 2. Günlük yaşamın tüm alanlarında ulaşım, alışveriş ortamları bu bilgiye göre düzenlenmeli, hayatı felce uğratmadan yaşanabilecek bir ortam yaratılmalıdır. Göstermelik olarak çıkartılan, sigara içme yasağı, 22.00’dan sonra mekânların kapatılması ya da 65 yaş üzerinin 18 saat eve hapsedilmesiyle bu hastalıkla savaşılamaz.
 3. Ülkemizde ve ilimizde acilen kısa-orta-uzun vadede yapılacak işler planlanmalı ve halka duyurulmalıdır.
 4. Salgınla mücadeleyi etkin olarak yapmak için sağlık organizasyonu hemen bölge tabanlı birinci basamak hizmetine dönmelidir. Bölge tabanlı birinci basamak sağlık hizmeti yaşam ve çalışma alanlarını düzenlemeli ve denetlemelidir. Hastanelerde kronik, acil ve akut durumlar için planlama eş zamanlı yapılmalıdır. COVİD 19 için ayrı hastaneler düzenlenmeli, COVİD dışı hastaların tedavileri aksamamalıdır.
 5. İçinde bulunduğumuz dönem mevsimsel grip dönemidir. Şu ana dek aşı konusunda önemli sorunlar yaşanmış binlerce yurttaşımız ve sağlık çalışanları hala aşılanmamıştır. Biran önce yeterince grip aşısı temin edilip, ücretsiz olarak halka ulaştırılmalıdır.
 6. Bilim bize hastalanarak ya da aşılanarak halkın % 60-70’i bağışık hale gelmeden salgının bitmeyeceğini söylüyor. COVİD aşısı için zamana ihtiyaç var. Bu süreçte bilimsel aşamaları tamamlanan COVİD aşılarının yeterince temini ve dağıtımı için şimdiden planlamalar yapılmalıdır.
 7. Salgının şehrimizde geldiği bu aşamada kısa sürede sağlık sistemimizin biraz nefes alabilmesi için zorunlu olmayan üretim durdurulmalı.
 8. Elektrik, su, doğalgaz ve temel gıda gibi tüketim maddelerinden ve asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırılmalıdır.
 9. Kısa çalışma, uzaktan çalışma, esnek çalışma, ücretsiz izin gibi uygulamalar sonlandırılmalıdır.
 10. Çalışması zorunlu olmayan fabrika ve işyerlerinde ücretli izin uygulanmalıdır.
 11. Kronik hastalığı olan çalışanlar tam ücretiyle idari izinli sayılmalıdır.
 12. Zorunlu işlerde çalışanların çalışma saatleri azaltılmalı, çalışma ortamları düzenlenmeli, sağlıklı beslenme ve sağlıklı ücretsiz ulaşım talepleri yerine getirilmelidir.
 13. COVİD 19 tüm sağlık çalışanları için MESLEK HASTALIĞI olarak kabul edilmelidir.

Bizler bu ACİL taleplerimizin ivedilikle dikkate alınmasını istiyoruz. Son derece yaşamsal olan bu taleplerimiz bir an önce yerine getirilmelidir. Çünkü YAŞAMAK İSTİYORUZ. Bir an önce gerekli tedbirleri alın.

Yarın çok geç olabilir.

Dr. Nesrin Ekici

ESKİŞEHİR BİLECİK TABİP ODASI-ESKİŞEHİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI- 9. BÖLGE ESKİŞEHİR ECZACI ODASI-DİSK BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ- TMMOB- TÜRK HARB İŞ SENDİKASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ – KRİSTAL İŞ ESKİŞEHİR ŞUBESİ- EĞİTİM SEN – SES- TÜMBELSEN -TÜMTİS- HABER SEN- YAPIYOL SEN- ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ- EYT DERNEĞİ- ÖV DER-TARIM ORKAMSEN – TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ ESKİŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ

Yorumlara kapalı.