Sayın Basın çalışanları, Sevgili Eskişehirliler;

Meslek hastalığı; 6331 sayılı kanuna göre ‘’işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisiyle meydana gelen hastalıkların ortak adıdır.’’ Gene aynı kanunun 3. Maddesi ‘’Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık’’ der.

WHO – İLO’ ya göre ‘’ Zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu’’ diye tanımlanmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ nun 14. Maddesi ise meslek hastalığını şöyle tanımlar; ‘’ Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı ya da yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.’’

Bu kadar tanımlamadan ve kanun maddelerinden sonra diyoruz ki, yukarıdaki kanun maddelerinden de anlaşıldığı üzere sağlık çalışanları için Covid-19 hastalığı bir meslek hastalığıdır. Bizler çalıştığımız sağlık kurumlarında, verdiğimiz sağlık hizmeti sırasında, yaptığımız sağlık görevlerimiz nedeniyle maruz kaldığımız Corona Virus sonucu Covid-19 hastalığına yakalanıyoruz ve ölüyoruz.

Yasalarımızda meslek hastalıklarının bildirim ve kaydının birincil yükümlülüğü Sağlık Bakanlığı’ndadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından kayıtlarında olan Covid-19 hastası sağlık çalışanlarının sayıları günbegün açıklanmalı ve bu sağlık çalışanları meslek hastalığı geçirenler statüsüne alınmalıdır. Bu kayıt ve bildirimin doğrudan SGK için bir ‘’illiyet bağı’’ delili oluşturduğu konusunda mevzuatımızda gerekli değişiklikler ivedilikle yapılmalıdır. Böylece Covid-19 pandemisi ile mücadele sırasında vefat eden veya hastalanarak mağduriyet yaşayan sağlık çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve zararlarının tazmin edilmesinin önü açılmalıdır.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı tarafından açıklanan verilere göre Covid-19 hastası sağlık çalışanı sayısı 40 bini geçmiştir. Bu sayının sadece semptom gösteren sağlıkçıların sayısı mı, yoksa semptom göstersin veya göstermesin PCR ve BT ile tanı konan tüm sağlıkçıların sayısı mı olduğunu ne yazık ki bilmiyoruz; ancak bildiğimiz bir şey var: hala enfekte oluyor, hastalanıyor, malul kalıyor ve ÖLÜYORUZ.

Bizler emeğimizin karşılığını istiyoruz. Bizler özlük haklarımızın gereği olarak ‘’karşılaştığımız Covid-19 ateşinin bizi yakması halinde bunun belgelenmesini istiyoruz…

Covid-19 pandemisi bizi çalışamayacak derecede yaktığında, bizlerde hasar bıraktığında ‘’yaşamımızı devam ettirme sosyal güvencesi istiyoruz…

Covid-19 pandemisi bizi öldürdüğünde, yaşamımıza mal olduğunda geride bıraktıklarımızın yaşamlarına devam edebilmesini istiyoruz. Dünyanın her tarafında verilen bu özlük hakkının ülkemizde de yasalaşmasını istiyoruz…

Covid-19 hastalığının ülkemizde de biz sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak tanınması adına elimizden gelen çabayı göstermekteyiz. 11 Kasım 2020 Çarşamba gününden başlayarak 15 Kasım Pazar günü dahil olmak üzere beş gün boyunca ‘’SAĞLIK ÇALIŞANLARI TÜKENDİKÇE KARANLIK ÇÖKÜYOR’’ diyoruz ve her gece saat 21.00 de 1 dk süreyle ışıklarımızı yakıp söndürüyoruz.

Son 3 günde 13 sağlık çalışanı arkadaşımızı Covid-19 hastalığı nedeniyle yitirdik. Pandeminin başlangıcından bu yana 145 sağlık çalışanımızı kaybettik. (65 Hekim ) Kaybettiğimiz arkadaşlarımızın anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Eskişehirli Hemşerilerimizden, demokratik kitle örgütlerinden, sivil toplum kuruluşlarından ve siz değerli basın çalışanı arkadaşlarımızdan sesimize ses olmanızı, ışıklarınızla karanlığı aydınlatmanızı, hastalanan binlerce, kaybettiğimiz yüzlerce sağlık çalışanı anısına destek olmanızı beklemekteyiz.

Saygılarımızla.

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu

Yorumlara kapalı.