Değerli Basın Çalışanları, Sevgili Eskişehirliler;

Eskişehir’ in tüm sağlık örgütleri olarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz, sizlere ve vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bizler verdiğimiz sağlık hizmeti sırasında hastalanıyoruz, ölüyoruz.

Çalışma koşullarımızın düzenlenmesi, iyileştirilmesi taleplerimiz var. İl Sağlık Müdürlüğüyle görüşme talebimize cevap verilmemiştir. Sağlık Bakanlığı Saha Denetleme ekiplerinin ilimizde olduğu, Sayın Sağlık Bakanımızın ilimize geleceği şu günlerde bizler de gördüğümüz, yaşadığımız sorunları birinci ağızdan yetkili makamlara iletmek ve soracağımız sorulara cevap istemekteyiz.

Her gün onlarca sağlık çalışanının Covid-19 (+) pozitif olduğunu duymakta, bunların birçoğunun hastaneye yatarak tedavi olduğunu bilmekteyiz. Yetkililerden sağlık çalışanlarının kaçının covid-19 hastalığına yakalandığını, kaçının hastaneye yattığını, covid-19 testi yaptıran semptomu olan sağlık çalışanlarının test sonucu çıkıncaya kadar çalıştırılıp, çalıştırılmadığını, karantina ve izolasyon sürelerine uyulup, uyulmadığını bilmek istemekteyiz. Bunları bilelim ki sağlık meslek örgütleri olarak bizler meslektaşlarımıza destek olalım, sıkıntılarına ortak olalım ve gerektiğinde onları uyarabilelim.

Sadece hastanede çalışan sağlık çalışanları değil muayenehanelerinde çalışan hekim, diş hekimi, veteriner hekim, serbest eczane sahibi eczacılar ve çalışanları için pandemi riskleri açısından standartlar getirilmeli, bu konularla ilgili koruyucu malzemelere ulaşmaları kolaylaştırılmalıdır.

Pandeminin başlangıcında Eskişehir’de günlük 25-30 covid-19 (+) vaka tesbit edilirken, temmuz-ağustos aylarında günlük vakalar 100’ lere çıkmıştı. Bu günlerde duymaktayız ki vaka sayıları 500’ lere çıkmıştır. Vaka sayılarındaki artmaların yaşandığı bu günlerde virüs yükünü azaltmak amacıyla özellikle covid servisleri, covid poliklinikleri, aile sağlığı merkezleri, filyasyon ekiplerinde mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesini ve dönüşümlü çalışmaya geçmeyi talep etmekteyiz. Üniversitelerin açılmasının da gündeme geldiği bu günlerde 3 üniversitenin olduğu ilimizde dışarıdan gelen vakalarla birlikte pandeminin seyri ilimiz için çok vahim bir duruma gelecektir.

İlköğretim ve ortaöğretimde yüz yüze eğitim başladıktan sonra pandemi risk değerlendirmesi ve bulaş oranının artıp artmadığı belirlenmiş midir? Milli Eğitim çalışanları, öğretmen, öğrenci ve velilerin riskleri nedir? Açıklanması gerekmektedir.

Bu yıl İnfluenza aşısının çok yaygın yapılması ve kamusal bir sorumlulukla ücretsiz temininin üstlenilmesinin önemli olduğu, Dünya Sağlık Örgütünün aldığı tavsiye kararı üzere İnfluenza aşısı yapılmış kişilerde Covid-19 mortalitesinin azaldığına dair öncül çalışmalarının mevcut olduğu dikkate alınarak aşının özellikle risk gruplarına olmak üzere yeterince temin edilmesi gerekliliği sağlık örgütlerince defalarca hatırlatılmasına ve İnfluenza aşısının da özellikle eylül-ekim aylarında yapılması gerekmesine rağmen ekim ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde hala aşı, bakanlık tarafından belirlenen 1.derece yüksek risk grubunun dışındaki riskli ve sağlıklı kişilere uygulanamamaktadır. Ayrıca 80 milyon vatandaşımız olmasına rağmen alınan aşı dozunun yetersizliği ortadadır. Bakanlığın belirlediği 1. Risk grubunun hangi hastalıkları içerdiği, kimleri kapsadığı bilinmemektedir. İnfluenza aşısının uygulanmasındaki bu karmaşa hem vatandaşı hastalıklar açısından riske açık hale getirmekte, aynı zamanda da eczacılar ve aile hekimlerini vatandaşla karşı karşıya getirmektedir. Eczanelerde ve ASM de uzun aşı liste ve kuyrukları yaratarak tartışma ve şiddet ortamı yaratmaktadır.

Tekrar yetkililere sesleniyor ve soruyoruz; sağlık hizmeti verirken kendimizi daha etkin korumak, sunduğumuz sağlık hizmetinin daha verimli ve etkin olması için öncelikli olarak ilimizdeki, sonrası tüm ülkedeki covid-19 tedavisi gören (+) veya (-) tüm vaka sayıları, karantinaya alınanlar, temaslı sayıları, temaslılardaki test sayıları, temaslılardan tedaviye alınanlar, reenfeksiyon sayıları, tüm bunlara ilaveten sağlık çalışanlarındaki covid-19 sayılarının şeffaflıkla paylaşılmasını, İnfluenza aşısının ilimizde ne zaman ve nasıl uygulanacağının açıklanmasını istemekteyiz.

Eskişehir Kütahya Bilecik Diş Hekimleri Odası, Eskişehir Bilecik Eczacı Odası, Eskişehir Bilecik Tabip Odası, Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası’ ndan (SES) oluşan Sağlık Meslek Örgütleri olarak İl Sağlık Müdürlüğü’ nden ve ilimizi ziyarete gelecek olan Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ dan sorunlarımızı ve sorularımızı iletmek için randevu talep etmekteyiz.

 

ESKİŞEHİR KÜTAHYA BİLECİK DİŞ HEKİMLERİ ODASI

ESKİŞEHİR BİLECİK ECZACI ODASI

ESKİŞEHİR BİLECİK TABİP ODASI

ESKİŞEHİR BİLECİK VETERİNER HEKİMLER ODASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

Yorumlara kapalı.