Türk Tabipler Birliğinin ve tüm Tabip Odalarının ortak kararıyla 14-18 Eylül 2020 tarihlerinde COVİD-19 Pandemisine dikkat çekmek, pandemide hayatını kaybeden hekim, sağlık çalışanları ve yurttaşlarımız anısına yas tutmak, kaybettiklerimizi anmak, pandemi  önlemlerinin bilimsel bilgiler ışığında alınmasını, sağlık çalışanlarının yeterli, uygun kişisel koruyucu ekipmanla donatılarak kayıpların önüne geçilebileceğine vurgu yapmak amacıyla bir hafta süreyle GÖREVLERİMİZİN BAŞINDA HİZMET VERİRKEN yakalarımızda siyah kurdeleyle çalışacağımızı, kayıplarımızın anısına da bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağımızı açıklamıştık.

Bu süreçte yanımızda olan, sesimizi duyan, bize ses veren yurttaşlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, tüm demokratik kitle örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına yürekten teşekkür ederiz. Yanımızda olamayanların gönülden bizi desteklediğine, kaybettiklerimizin aziz anılarına saygı gösterdiklerine ve acımızı yürekten paylaştıklarına şüphemiz yoktur. 

Bizler binlerce yıldır bu topraklarda iyi hekimlik yapmaktayız.

‘’…Mesleğimi vicdanımla ve onurumla uygulayacağıma, önceliği her zaman hastamın sağlığına vereceğime,

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime, bana gözdağı veriliyor olsa bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve birey özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağıma, kararlılıkla, özgürce ve onurum üstüne 

ANT İÇERİM!”

Diyen biz hekimler her zaman toplum sağlığını önceleyen, halkın sağlık hakkını savunan, bilimsel ve özgür düşünceden taviz vermeden kayıplarımızın aziz anılarına 

SİYAH KURDELELERİMİZLE GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ.

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu

Yorumlara kapalı.