Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Eskişehir Halkı;

06.08.2020 tarihinde ilimizin Kırmızıtoprak Aile Sağlığı Merkezinde iki doktor ve bir hemşire arkadaşımız hasta ve yakınları tarafından darp edilmiştir.

Bizler sadece iyi hekimlik yapmak ve bunu yaparken de, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Sabah işe gitmek için evden çıkıp, iş yerinde şifa vermek için çabaladığımız insanlar tarafından öldürülmeyi, darp edilmeyi kabul etmiyoruz!

Bu güne kadar onlarca meslektaşımız görevleri başında öldürüldü, yüzlercesi darp edildi, yaralandı, sakatlıklar yaşadı.

Kuşkusuz sağlıkta şiddet çok-etkenli bir sorundur ve Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın kışkırttığı yapay yüksek hizmet talebi, sağlık hizmetlerinde gelinen nokta konusunda yönetenlerin topluma verdiği mesajlar ile hastaların karşılaştığı gerçeklik arasındaki çelişki, hekimlerin toplumun gözünde hedef haline getirilmesi gibi pek çok nedeni vardır.

Ülkemizin ve tüm dünyanın Covid-19 Pandemisiyle mücadele ettiği şu günlerde özveriyle işlerini yapmakta olan hekimler ve tüm sağlık çalışanlarının yetkililer ve vatandaşlar tarafından takdir edilmesini beklerken uğradığımız sözel ve fiziksel şiddet kabul edilemez bir durumdur.

Sağlıkta Şiddet Yasasının etkin bir şekilde kullanılmasını, sağlık kurumlarında çalışanların güvenliğinin sağlanmasını talep ediyoruz.

Vatandaşlarımızdan da onlara şifa dağıtan ellere sahip çıkmasını istiyoruz.

Yorumlara kapalı.