Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki poliklinik hizmetleri çalışma saatleri

Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki poliklinik hizmetleri çalışma saatlerinin  sağlık çalışanlarının özlük ve sosyal hak kaybına neden olabileceği gerekçesiyle TTB’ nin Sağlık Bakanlığı’na müracaatı sonrası Sağlık Bakanlığı’nın cevabi yazısı ektedir. Sağlık çalışanlarının özlük ve sosyal haklarının korunmasına yönelik çalışma başlatmışlardır.

Ek

Yorumlara kapalı.