Genel Kurul 2018 – 2020

ESKİŞEHİR-BİLECİK TABİP ODASI 2018-2020 DÖNEM FAALİYET RAPORU

 

YÖNETİM KURULU

Başkan                               : Dr. Mehmet Akif ALADAĞ

Genel Sekreter                 : Dr. Erdal KEÇECİOĞLU

Muhasip Üye                    : Dr. Nesrin EKİCİ

Üyeler                                : Dr. Neşe YILMAZ

: Dr. Aslı ÜNÜGÜR

: Dr. Hüseyin YILDIRIM

: Dr. Nazan AKSARAY

 

DENETLEME KURULU

Dr. Belgin Demet ÖZBABALIK ADAPINAR

Dr. Nazmiye EROL

Dr. Behzat YETİŞKİN

 

ONUR KURULU

Dr. Halil AYDINOĞLU

Dr. Figen ÖZGÜNEŞ

Dr. Dilek YILDIRIM

Dr. Ali Fırat VAROL

Dr. Ahmet BOZKURT

 

TTB BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ

Dr. İlhan ÖZGÜNEŞ

Dr. Bülent Nazım YILMAZ

Dr. Hamit GÜÇLÜER

Dr. Berkant YELKEN

Dr. Fatma Tansu SAKARYA

Dr. Mehtap YILDIZ

Dr. Murat Süleyman EROL

GİRİŞ

Öncelikle son iki yıl içinde yitirdiğimiz Dr. İsmet BİLGİN, Dr. İhsan Attila MUTLU, Dr. Yaşar Nafiz MERCAN, Dr. Haluk KİPER,  Dr. Menije ERDÖL, Dr. Kamuran KARAGÜLLE, Dr. Haşim BİÇER, Dr. Sedat ERKUŞ, Dr. Hayati ERBAY ve Dr. Hüseyin Hüsnü ONARCAN’ ı saygıyla anıyoruz.

28 Nisan 2018 tarihinde genel kurul, 29 Nisan 2018 tarihinde yapılan seçim sonrası göreve başlayan Yönetim Kurulu 10 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımını yapmıştır;

Yönetim Kurulu Başkanlığına Dr. M. Akif Aladağ, Genel Sekreterliğe İ. Erdal Keçecioğlu, Muhasip üyeliğe Dr. Nesrin EKİCİ, üyeliklere Dr. Aslı ÜNÜGÜR, Dr. Neşe YILMAZ ve Dr. Hüseyin YILDIRIM seçildiler.

Türk Tabipleri Birliğinin kurumsallığından ve bir önceki dönemlerde görevli meslektaşlarımızın deneyimlerinden destek alan Yönetim Kurulumuz geçtiğimiz bir yıl içinde 97 toplantı yaparak 192 karara imza attı.

Bu dönem içinde Türk Tabipleri Birliğinden gelen genelge ve duyurular meslektaşlarımıza zamanında duyuruldu, diğer kurum ve kuruluşlardan gelen yazılara da yanıtlar zamanında verildi. Tabip Odamıza gelen evrak sayısı toplam 550, giden evrak sayısı ise 346‘ dır.

Dönem boyunca yönetim kurulu tarafından 10 farklı şikâyet dosyası ile ilgili ön inceleme kararı alınmış, 6 dosya ile ilgili soruşturma açılmasına karar verilmiş, soruşturma sonucu bir dosya kovuşturmaya, 2 dosya TTB Merkez Konseyinden atanacak soruşturmacılar tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Soruşturma sonucu 2 dosya değerlendirilmek üzere Onur Kurulu’na gönderilmiştir.

Onur Kurulu bu dönem boyunca 2 soruşturma dosyasını ele almış ve 2 dosya da yüksek onur kuruluna göndermiştir.

Tabip Odası mail grubuna güncel haber ve duyurularla ilgili toplam 920 mail ve 960 kısa bilgilendirme mesajı gönderilmiştir.

Odamız web sayfasından (www.ebto.org.tr), sosyal medya hesaplarından (twitter ve facebook) anlık bilgilendirmeler ile üyelerimizle sürekli iletişim halinde kalmaya çalıştık.

Görev süremiz boyunca tüm resmi kurum ve kuruluşlarla, meslek odaları, sendikalar, STK ve demokratik kitle örgütleri, yerel ve ulusal çevre dernekleri aynı zamanda yazılı ve görsel medya ile yakın ilişki içerisinde bulunulmaya gayret edildi. Özellikle 3 belediyemiz ile halk sağlığı ve çevre kirliliği, kömürlü termik santrale karşı mücadelede birlikte hareket edildi.

Sağlığın alınıp satılan bir mal olmadığına, sadece insan olmak sebebiyle kazanılmış bir hak olduğuna inanan tüm demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışıldı, güç birliği yapıldı.  Eylemlere katılım sağlandı, çoğu zaman eylemlerin hem karar vericisi, hem düzenleyicisi hem katılımcısı olundu.

DSÖ’ nün sağlık tarifinde belirttiği gibi sadece bedenen değil ruhen ve sosyal olarak da tam bir iyilik hali için, ülkenin ekonomik ve siyasi gelişmeleri doğrultusunda düzenlenen kitlesel eylemlere katıldık ve destek verdik.

Sağlıkta olup bitenler, hekimlik uygulamaları ve mesleki sorunlarımız, önemli hastalıklar gibi birçok konuda basın açıklaması yaptık, panel ve konferans düzenledik ve konularında ülkemizin önemli etkin isimlerini konuk ettik.

2 yıllık bu süreçte yapabildiklerimizin kısa bir özetini yaptık. Görev süremizin ilk birkaç ayı TTB Merkez Konsey üyelerinin yargılanma süreci ve Tabip odalarına karşı yapılan etik dışı ve antidemokratik saldırıları göğüslemekle, son birkaç ayıda COVİD-19 tehdidi ile geçti. Elbette hatalarımız ve eksiklerimiz, zaman zaman yetersizliklerimiz olmuştur ama yine de düşüncelerimizden, duruşumuzdan, mesleki etik ilkelerimizden ve iyi hekimlik değerlerinden ödün vermeden görevimizi layığı ile yaptığımızı ve odamızı onurumuzla temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Saygılarımızla.

 

01.05.2018

1 Mayıs mitingine odamız üyeleriyle birlikte katılım sağladık.

14.05.2018

Soma katliamının yıl dönümünde Emek ve Demokrasi Güçlerinin düzenlediği basın açıklamasına katıldık.

30.05.2018

Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülüyle ilgili basın açıklaması yaptık.

20.05.2018

TTB’ nin düzenlediği örgüt içi eğitim toplantısına Dr. Mehmet Akif Aladağ, Dr. Erdal Keçecioğlu, Dr. Neşe Yılmaz, Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve Dr. Nesrin Ekici katıldı.

31.05.2018

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’ e nezaket ziyareti yapıldı.

02.06.2018

TTB Merkez Konsey olağan toplantısı ilimizde gerçekleştirildi.

2018 Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü TTB Merkez Konseye ve Gazeteci Ahmet Şık’ a verildi.

08-09-10 Haziran 2018

TTB Seçimli Büyük Kongresine Eskişehir Bilecik Tabip Odasından Dr. Mehmet Akif Aladağ, Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Dr. Neşe Yılmaz, Dr. Nesrin Ekici, Dr.İlhan ÖZGÜNEŞ, Dr.Hamit GÜÇLÜER, Dr. Berkant YELKEN, Dr. Fatma Tansu SAKARYA, Dr. Mehtap YILDIZ, Dr. Murat Süleyman EROL katıldı.

07.07.2018

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu ile birlikte Çocuk İstismarı konusundaki basın açıklamasına katıldık.

09.07.2018

Tabip Odası Başkanımız Dr. Mehmet Akif Aladağ tarafından OGÜ 2018 yılı mezunlarına iyi hekimliğe davet ve meslek örgütlerine sahip çıkmalarını salık veren mektup gönderildi.

11.07.2018

Eskişehir Emek ve Demokrasi platformu ile birlikte Alpu Termik Santrali ve çevreye zararları konulu basın açıklamasına katıldık.

17.07.2018

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’ a nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

20.07.2018

Urfa’ da şiddete uğrayan meslektaşımız Dr. Ahmet Bahattin Yalçın’ın darp edilmesinin ardından Sağlıkta Şiddet’ e son dedik.

26.07.2018

TTB’ nin Türkiye Büyük Millet Meclisine Şiddet Yasa Tasarısı çıkarılması ile ilgili ulusal basından açık çağrısı imzalanarak katkıda bulunuldu.

30.08.2018

Eskişehir Devlet Hastanesinde bir hastanın Hastane içinde öldürülmesinin ardından can güvenliğimizin olmadığı konusunda basın açıklaması yaptık.

06.09.2018

Şarbon salgını ve karantinası sonrası basın açıklaması gerçekleştirildi.

19.09.2018

‘’İşyeri Hekimliğinde Hassas Gruplarla Çalışma’’ konulu eğitim EBTO Dr. Ata Soyer Salonunda Dr. Ali Fırat Varol tarafından gerçekleştirildi.

24.09.2018

SES ile birlikte Sağlık çalışanlarının ‘’yıpranma tazminatı’’ ile ilgili basın açıklaması ve 26 Eylül 2018- 10 Ekim 2018 tarihleri arasında sürecek olan imza kampanyasına davet yapıldı.

30.09.2018

EBTO’ nın Güz Briç Turnuvası gerçekleştirildi.

03.10.2018

Eskişehir Devlet Hastanesinde “Performans Sağlığa Zararlıdır’’ başlıklı basın açıklaması yapıldı.

04.10.2018

İstanbul’ da görevi başında hastası tarafından öldürülen Dr. Fikret Hacıosman’ ın ardından OGÜ önünde şiddetin sonlandırılması talebiyle basın açıklaması yapıldı.

9.10.2018

Dr. Fikret Hacıosman’ ın öldürülmesinin birinci haftasında öldürülen tüm meslektaşlarımız anısına tüm sağlık birimlerinde 1 dk.lık saygı duruşunda bulunduk ve basın açıklamasıyla ölümleri kınadık ve 10-17 Ekim 2018 tarihlerinde “Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum’’ temalı nöbet eylemine tüm meslektaşlarımızı davet ettik.

10-17.10.2018

Bir hafta boyunca her gün saat 18.00-20.00 arası Eti Park alanında pankart, mum poster ve afişlerimiz, beyaz önlüklerimiz ve yüzlerce meslektaşımızla birlikte şiddet olaylarını görünür kıldık. Sivil toplum örgütleri, belediyeler, meslek örgütlerinin destek ziyaretlerini kabul ettik.

Nöbet boyunca forumlar düzenleyerek sorunlarımızı ve çözümlerini konuştuk.

17 Ekim 2018 tarihinde canlı yayınla yerel basında sorunlarımızı dile getirdik.

13-14.10.2018

Manisa’ da düzenlenen emekli hekimler toplantısına Dr. Nesrin Ekici katıldı.

17.10.2018

TTB Merkez Konseyi ve tüm Tabip Odaları başkanlarıyla birlikte TBMM’ye Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı sunuldu.

08-11. 11.2018

İnadına birinci basamak diyerek Hatay’ da düzenlenen Pratisyen Hekim Kongresi’ ne katıldık.

24.11.2018

“Erişkin Bağışıklama’’ konulu eğitim Prof. Dr. İlhan Özgüneş tarafından EBTO Dr. Ata Soyer Salonunda gerçekleştirildi.

26.11.2018

EBTO Dr. Ata Soyer Salonunda Kadın Hekim Komisyonu tarafından “Kadın Hekim Olmak’’ konulu forum yapıldı.

02.11.2018

Sağlık Çalışanlarının yıpranma hakkı ile ilgili imza kampanyası sonuçları ve yıpranma payı talebi basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaşıldı.

05.11.2018

Sağlıkta Şiddet Yasası Talebimizi karşılamayan torba yasa hakkında basın açıklaması yapıldı.

08-09.12.2018

Dr. Tansu Sakarya İTO’ nın düzenlediği ‘”Sağlıkta Etik Değerlendirme’’ kursuna katıldı.

17.12.2018

“Kardiyolojide Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları’’ konulu eğitim Dr. Muhammet Dural tarafından EBTO Dr. Ata Soyer Salonunda gerçekleştirildi.

03.01.2019

Dr. Neşe Yılmaz İTO nın Yalova’ da düzenlediği kış okuluna katıldı.

19.01.2019

Eskişehir Emek ve Demokrasi platformu ile birlikte basın açıklaması yapıldı.

20.01.2019

TTB Merkez Konsey üyelerinin yargılandığı davaya katılım sağlandı.

01.02.2019

Oda sekreteri Sinem Kılıçkaya’ nın il dışına gitmesi nedeniyle boşalan oda sekreterliğine Makbule Gökdemir başladı.

9-10.02.2019

TTB Kadın Hekim Kolu ve Antalya Tabip Odasının birlikte Antalya’ da düzenlediği “ Kadın Hekim Olmak Çalıştayı’ na’’  Dr. F. Tansu Sakarya, Dr. Figen Özgüneş, Dr. Neşe Yılmaz ve Dr. Nesrin Ekici Eskişehir Bilecik Tabip Odasında yapılan Kadın Hekim Olmak Forum sonuçlarını sunmak üzere katıldı.

16.02.2019

TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu toplantısı yapıldı.

22-24.02.2019

TTB’ nin Antalya’ da düzenlenen 2. Aile Hekimleri Buluşmasına Odamız adına Dr. Bülent Karalar katıldı.

06.03.2019

“100. yılda bilimsel, ilerici ve özgürlükçü iyi hekimlik uygulamaları için el ele” diyerek başlattığımız etkinliklerimizin ilki 06 Mart 2019 günü gerçekleştirilen odamız korosunun 10 yıldır büyük bir özveriyle çalışmalarını yürüttüğü  “TIP HAFTASI KONSERİ” idi.

06.03.2019

“14 Martın 100.yılı’’ başlıklı toplantı TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Sinan Adıyaman ve Prof. Dr. Taner Gören’ in katılımıyla EBTO Dr. Ata Soyer Salonunda gerçekleştirildi.

08.03.2019

Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine EBTO önlüklerimizle katıldık.

10.03.2019

10 Mart 2019 günü gerçekleştirilen  GELENEKSEL BRİÇ TURNUVASI’nda, briçsever sağlık çalışanları bu zeka ve yetenek oyunu aracılığı ile bir araya gelmenin keyfini yaşadılar.

12.03.2019

12 Mart 2019 Salı günü Eskişehir Bilecik Tabip Odası Dr. Ata Soyer Salonunda “BEYNİN EVRİMİ ve DİNLERİN KÖKENİ” adlı sunum Beyin Cerrahı Dr. Reyhan PÜTÜN tarafından geniş katılımlı bir izleyici kitlesiyle buluştu. Daha önce yayınlamış olduğu kitaplarını katılımcılara imzaladı.

14.03.2019

14 Mart Perşembe günü, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen 14 MART TIP BAYRAMI RESMİ TÖRENİ saat 9.00’ da Vilayet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk koyulmasıyla başladı. Aynı gün saat 18.00’ de Eskişehir Kültür ve Sanat Sarayı’ nda devam eden resmi törende ülkenin sağlık ortamı ve eğitimin durumu üzerine konuşmalar yapıldı. EBTO Başkanı Dr. M. Akif ALADAĞ resmi törende yaptığı konuşmada Tıbbiyelilerin her zaman özgürlükten, barıştan, insanlıktan, doğadan eko-sistemden yana olduklarına vurgu yaparak sağlık alanında yaşanan sorunları ve sağlık çalışanlarının taleplerini dile getirdi ve 20 Mart’ta görülecek TTB davasına dayanışma çağrısı yaptı. EBTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Nazan BAŞIBÜYÜK AKSARAY 14 Mart 1919’ dan günümüze direnen tıbbiyeliler hakkında güzel bir sunum yaptı. Tören, meslekte 30 yıl, 40 yıl, 50 yıllarını dolduran hekimlere plaket takdimi, ulusal ve yerel basına sağlık basın ödülleri takdimiyle devam etti. Ayrıca törende son bir yıl içinde vefat eden meşlektaşlarımız anıldı.

14 Mart Perşembe günü resmi törenin ardından Eskişehir Kültür ve Sanat Sarayı Kokteyl Salonunda devam eden kokteylle gece sona erdi.

17.03.2019

17 Mart 2019’da “1919’dan 2019’a” 14 Mart Tıp Bayramı’nın 100. yılında Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısı ile Türkiye’nin dört bir yanından tabip odalarının ve sağlık emek meslek örgütlerinin katılımıyla “BÜYÜK HEKİM YÜRÜYÜŞÜ” düzenlendi. İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi bahçesinde bir araya gelen binlerce hekim “Ülkemize, Mesleğimize, Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz” diyerek Kadıköy İskele Meydanı’na kadar uzun ve coşkulu kortejler oluşturdu. Eskişehir Bilecik Tabip Odası’nın da, Yönetim Kurulu ve üyeleri ile geniş katılım gösterdiği yürüyüşe  “Eskişehir Tabip Odası” pankartı arkasında yürüyerek destek verdi.

20.03.2019

TTB Merkez Konsey üyelerinin yargılandığı davaya katılım sağlandı.

22-24.03.2019

OBAT ( Osmangazi Bilimsel Araştırma Topluluğu) nun Nöroloji öğrenci kongresine destek verildi.

Bunlardan ayrıca üye kayıtları güncellendi. Çalışma Bakanlığının bilgi paylaşımı sonrası oda üyesi olmayıp, işyeri hekimliği yapanlar tesbit edilerek odaya üyelikleri sağlandı.

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesindeki öğrencilerle, kahvaltı, kongre, toplantı gibi etkinliklerle bir araya gelindi.

Kömürlü Termik Santral mücadelesi;

2017 yılının Eylül ayında “Halkın Katılım Toplantısı” ile başlayan Eskişehir’e 25 km mesafede planlanan Alpu KTS projesine karşı mücadelemiz 4 Nisan 2019 tarihinde ÇED itiraz mahkemesinde yaptığımız savunma ile hukuk boyutuna taşınmış oldu. Özensizce, insana, doğaya ve çevreye hürmetsizce hazırlanan bu raporun tüm eksikliklerini ortaya koyduğumuz duruşma sonucu ÇED olumlu kararının iptal olarak bu projenin tarihe gömüleceğine inancımız tamdır.

12.04.2019

Dünya Sağlık Haftası nedeniyle Dr. Nesrin Ekici Eskişehir net’ te sağlıkta şiddeti anlattı.

13.04.2019

Dr. Ata Soyer Salonu’nda Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış tarafından “Göç ve Kadın Sağlığı’’ konulu sunum yapıldı.

17.04.2019

Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesinden sonra “Sağlıkta Şiddet Günü’’ kabul ettiğimiz, Dünya Tabipler Birliğine müracaat ederek tüm dünyada sağlıkta şiddet günü olarak kabul edilmesini önerdiğimiz günde “Sağlıkta Şiddet Yasasının’’ mecliste görüşülüp, kabul edilmesi talebiyle sabah mesai başlangıçlarında her sağlık kurumunda 1’ er dakika saygı duruşu, öğlen 12.30’ da basın açıklaması yapıldı. Akşam 18.00-19.00 arası Köprübaşı eski Sağlık Müdürlüğü önünde uyarı nöbeti(?!)

01.05.2019

1 Mayıs Emek Bayramına katılım sağlandı.

03.05.2019

TTB Merkez Konseyi’nin duruşmasına Dr. Nazan Aksaray, Dr. M. Akif Aladağ, Dr. Neşe Yılmaz,  Dr. Nesrin Ekici, Dr. Erdal Keçecioğlu, Dr. Bülent Karalar katıldı.

04.05.2019

TTB’ de Aile Hekimleri toplantısına Dr. Bülent Karalar katıldı.

04-05.05.2019

Gaziantep’ te yapılan Emekli Hekimler toplantısına Dr. Nesrin Ekici katıldı.

07.05.2019

TTB Merkez Konseyi üyelerine verilen cezalara karşı destek amaçlı düzenlediğimiz basın toplantısı

02.06.2019

Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde yapılan törenle 10 Ekim Dayanışma Derneği ve gazeteci yazar Ayşenur Arslan’a verildi.

11.06.2019

Bu yıl 10. yaşını kutladığımız Odamız Türk Sanat Müziği Korosu’nun, şef Meriç DÜZBAŞ yönetiminde gerçekleştirdikleri “İstanbul Şarkıları Konseri” Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlendi.

25.08.2019

TTB ve tüm tabip odaları Kaz Dağlarındaki doğa ve çevre katliamına dur demek için “Kaz Dağları Su ve Vicdan Nöbeti” ndeydik.

18.09.2019

Eskişehir Tabip Odası Dr. Ata Soyer Salonunda Şehir Hastanesi KKB Hekimi Dr. Vural Fidan kendi adıyla “ Fidan Sendromu’’ olarak literatüre tanımlanan sendromu anlattı.

20.10.2019

Eskişehir Bilecik Tabip Odası üyeleriyle “ Sonbaharda Fotoğrafçılık’’ temasıyla Kalabak Ormanındaydık.

23.10.2019

Eskişehir Bilecik Yönetim Kurulu olarak Bozüyük’ teki hekim arkadaşlarımızla buluştuk. Sorunlarımızı, çözümlerimizi konuştuk.

24.10.2019

“Altın Madenciliği Uğruna Dağlarımıza Sularımıza Neler Oluyor’’ konulu panelde Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ahmet Soysal sunum yaptı.

02-03.11.2019

Diyarbakır Dr. İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri Sempozyumuna Dr. M. Akif Aladağ, Dr. Neşe Yılmaz, Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Dr. Nesrin Ekici katıldı.

09.11.2019

İstanbul’da Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu’ na Dr. Nazan Aksaray konuşmacı katıldı.

14.11.2019

Dr. Ata Soyer Salonunda Dr. Aytül Gürbüz Tükel “ Şiddetin Hedefindeki Kadın’’  konulu sunum yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 1 Kasım’da yapılan toplantısında ülkemizde halen faaliyette olan 13 kömürlü termik santrale “havayı kirletmeye devam etme izni”  veren tasarı kabul edilerek onaylanmak üzere TBMM Genel Kurulu’na gönderilmesine karşı odamız Dr. Ata Soyer Salonunda basın toplantısı yapıldı.

17.11.2019

İstanbul’ da “Sosyal Medyada Tıbbi Paylaşımlar’’ konulu toplantıya Eskişehir Tabip Odasından Dr. Erdal Keçecioğlu katıldı.

23-24.11.2019

Ankara’ da TTB Genel Yönetim Kurulu yapıldı. Toplantıya Dr. Nesrin Ekici, Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Dr. Neşe Yılmaz, Dr. Figen Özgüneş, Dr. İlhan Özgüneş, Dr. M. Akif Aladağ katıldı.

21.12.2019

Erken yeni yıl kutlaması yapıldı.

15.01.2020

Dr. Sevil Aydoğan TTB’ nin düzenlediği “Tüm Boyutlarıyla Turizm ve Sağlık’’ konulu 31. Gezici Eğitim Seminerinden İzlenimleri aktardı.

16.01.2020

İstanbul Tabip Odası aktivistlerinden Dr. Ali Özyurt’ u kaybettik.

17.01.2020

Basın açıklaması “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin Eylemleri”

29.01.2020

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak Eskişehir Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulunu ziyaret ettik. Eskişehir ve ülkenin sağlık sorunlarını konuştuk, kentin sağlığı için ortak tavır alınması ve işbirliği yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

 30.01.2020

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak Eskişehir Hemşireler Derneğini ziyaret ettik. Eskişehir ve ülkenin sağlık sorunlarını ve sağlıkta şiddeti konuştuk, kentin sağlığı için ortak tavır alınması ve işbirliği yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

02.02.2020

İç Anadolu Tabip Odaları Bölge Toplantısı Ankara Tabip Odasında yapıldı. Dr. M. Akif Aladağ, Dr. Nesrin Ekici ve Dr. Neşe Yılmaz katıldı.

03.02.2020

Veteriner Hekimler Odası ziyareti.

05.02.2020

Basın açıklaması “Tıbbın alternatifi olmaz.”

09.02.2020

KHK’ larla haksız ve usulsüz bir şekilde işten atılan, göreve başlatılmayan meslektaşlarımızla TTB’ de bir araya geldik. Dr. Neşe Yılmaz katıldı.

10.02.2020

Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu odamıza ziyarette bulundu.

13.02.2020

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Dr. Ata Soyer Salonunda Osmangazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nurettin Erben tarafından Yeni Coronovirus ( Covid 19) konulu eğitim toplantısı yapıldı.

17.02.2020

Basın açıklaması

18.02.2020

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Dr. Ata Soyer Salonunda üyelerimizle Dr. Bülent Kızılkuş’ un “Beton Taş Çağı Öncesi’’ fotoğraf gösterimi ve sonrasında kokteylde buluştuk.

19.02.2020

Saat 18.00-19.30 “Sağlıkta Şiddet Yasasının’’ kabulü ve “ sağlıkta şiddet sonucu’’ kaybettiğimiz meslektaşlarımızı anmak için EtiPark’ daydık.

21-22.02.2020

İzmir’ de yapılan Kadın Hekim Kongresine katıldık. Dr. Ayşehan Soyukan, Dr. Nazmiye Erol, Dr. Figen Özgüneş, Dr. Aslı Ünügür, Dr. Neşe Yılmaz ve Dr. Nesrin Ekici katıldı.

26.02.2020

Saat 18.00-19.30 “ Sağlıkta Şiddet Yasasının’’ kabulü ve “ sağlıkta şiddet sonucu’’ kaybettiğimiz meslektaşlarımızı anmak için EtiPark’ daydık.

27.02.2020

Saat 12.00’ de Odamız Ata Soyer Salonunda EBTO Yönetim Kurulu Başkanı M. Akif Aladağ, Prof. Dr. Gaye Usluer, SES Başkanı Dr. Birtürk Özkavak’ın katıldığı Eskişehir’de koronavirüs enfeksiyonuna yönelik basın toplantısı yapıldı.

28.02.2020

Acıbadem Hastanesi’nde çalışan meslektaşlarımız ziyaret edildi. Sorunlarımızı ve çözüm önerilerini konuştuğumuz bu buluşmada 14 Mart sürecinde odamızın ve TTB’nin  aldığı eylem kararları da konuşuldu.

01.03.2020

Yönetim kurulu olarak üyelerimizle odamızın Sümer mahallesindeki lokalinde kahvaltıda buluştuk.

03.03.2020

Şehir Hastaneleri basın açıklaması

04.03.2020

Saat 18.00-19.30 “ Sağlıkta Şiddet Yasasının’’ kabulü ve “ sağlıkta şiddet sonucu’’ kaybettiğimiz meslektaşlarımızı anmak için EtiPark’ daydık.

06.03.2020

Dünya Kadınlar Günü basın açıklaması.

07.03.2020

Onlarca yılın emeği ve çabası olan koromuzun “ Hacivat ve Karagöz Şarkıları’’ temalı konseri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Opera Salonunda gerçekleşti.

08.03.2020

Yıllardır süren geleneksel “ Briç Turnuvası’’ yapıldı. Katılımcıları ve ödül alan meslektaşlarımızı kutlarız.

08.03.2020

Eskişehir’ deki meslek odaları, sivil toplum örgütleri kadınlarıyla birlikte cinsiyet ayrımcılığına ve kadına şiddete karşı alanlardaydık.

09.03.2020

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Dr. Ata Soyer Salonunda Dr. Aytül Tükel’ in “ Kadın Cinselliğini Ne Belirler?’’ konulu sunumunu dinledik.

11.03.2020

Dr. Onur Hamzaoğlu ve Dr. Bülent Nazım Yılmaz “ Halkların Sağlığı İçin Barış’’ söyleşisinde Eskişehir Bilecik Tabip Odası Dr. Ata Soyer Salonunda bizlerle birlikte oldu.

14.03.2020

Saat 9.00’ da Resmi Tören için Vilayet Meydanındaydık.

14 Martta Atatürk Anıtı’na çelenk konulduktan sonra COVİD 19 pandemisi nedeniyle yeni bir süreç başladı. Bizde EBTO Yönetim Kurulu olarak fiziken yapamadığımız toplantılarımızı internet ortamında gerçekleştirdik.

Bu süreçte Belediyeler, diğer meslek örgütleri ve sendikalarla işbirliği yaparak başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm sağlıkçıların koruyucu malzeme, barınma ve taşınma sorunlarına çözümler ürettik.

Sokağa çıkma yasağının özellikle 65 yaş üstü meslektaşlarımızı etkilemesi üzerine 65 yaş üstü meslektaşlarımızla iletişime geçildi ve gerektiğinde ihtiyaçlarının karşılanması için odamıza ya da şahsi telefonlarımıza müracaat etmeleri sağlandı.

İnternet üzerinden yaptığımız toplantılarla, TV, yazılı basın gibi kanallarla halkı ve meslektaşlarımızı pandeminin seyri ve korunma yöntemleri konusunda bilgilendirdik.

11 Mart 2020 tarihinde COVİD 19’ dan ilk ölüm vakası olduktan sonra 18 Mart 2020 tarihinde Veteriner Hekimler Odası, Diş hekimleri Odası, Eczacılar Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikasından oluşan Eskişehir Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri Eşgüdüm Kurulu oluşturuldu. Pandemi süreci özellikle Eskişehir ilinde olmak üzere ülke çapında takip edildi ve İl Hıfzısıhha Kurulunda yer almak için girişimlerde bulunuldu.

02.04.2020

Covıd-19 hastalığı nedeniyle kaybettiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu anmak için sağlık kurumlarında 1 dk saygı duruşunda bulunuldu.

 17.04.2020

17 Nisan şiddetle mücadele günü nedeniyle Saat:12.30’da sağlık kurumlarında 1 dk saygı duruşunda bulunuldu.

18.05.2020

Webinar: Eskişehir’de COVİD-19 Hastalığının seyri konusunda yaşadığımız olgular üzerinden deneyimlerimizi paylaştık.

11.06.2020

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB kadınları olarak istismar edilen çocukları tecavüzcüsüyle evlendirerek tecavüzcüyü cezadan kurtarma girişimine karşı “çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz’’ diyerek bir araya geldi.

02.07.2020

Madımak katliamını unutmadık.

Tüm bu etkinliklerin ardından, bilinmelidir ki Eskişehir Bilecik Tabip Odası, mesleki etik ilkeler ve iyi hekimlik değerlerine sahip çıkarak  100 yıl öncesinin tıbbiyelilerine benzer tutum alış ile çalışmalarını ve iyi hekimlik mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.

 

 

Yorumlara kapalı.