Bilirkişilik Temel Eğitimleri

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yürütülmekte olan Bilirkişilik Temel Eğitimleri sürmektedir.

Hekimlerin ve sağlık alanında görev yapan meslek mensuplarının başvurularının kabul edileceği, uzmanlık dernekleri ve tabip odaları ile işbirliği içinde yürütülen eğitimler farklı illerde çok merkezli olarak yapılmaktadır.

Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası 3 Kasım 2016 tarih ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu uyarınca hekimlerin uzman oldukları alanda bilirkişilik yapabilmek için zorunlu bir belge haline getirilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği, Bilirkişilik Temel Eğitim programlarında sağlık alanına yönelik uygulamalı, bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen özelleşmiş bir eğitim programı uygulanmaktadır. Bu nedenle; hekimlerin ve sağlık alanında görev yapan meslek mensuplarının başvuruları kabul edilmektedir.

Türk Tabipleri Birliği tarafından sertifika eğitiminde zorunlu müfredata ek olarak zenginleştirilecek uygulama içeriği ile hekimlerin yürüttükleri idari soruşturmalarda ve kendilerine yönelik olası göreve ilişkin soruşturmalarda da katkı sağlayacak biçimde yürütülecektir. Bu nedenle Mahkemelerin Bilirkişilik Siciline kayıt olmayı düşünmeyen hekimler yönünden de mesleki uygulama alanında kullanılabilecek bilgilerin kazanılacağı bir eğitim süreci olacaktır.

Bilirkişilik yapabilmek için Temel Eğitim Sertifikasının yanında uzman olunan alanda 5 yıllık mesleki kıdem aranmaktadır. Ayrıca üç yılda bir yenileme eğitimlerinin alınması koşulu da getirilmiştir. Bu nedenle başvurucuların eğitim gruplarına alınmasında beş yıllık kıdem koşulunu taşıyan hekimlere öncelik verilecektir.

Eğitim 19-22 Aralık 2019 tarihlerinde Eskisehir Bilecik Tabip Odasında yapılacaktır. Eğitimin süresi 4 gün ve 24 ders saatidir.

Eğitim ücreti Tabip Odası üyeleri için 900,00 (Dokuzyüz) TL, diğer gruplar için 1100,00 (binyüz) TL’dir

Eğitime katılmak isteyenlerin iletişim bilgilerini son müracaat tarihi olan 15 Kasım 2019 Cuma gününe kadar odamız sekretaryasına bildirmesini rica ederiz.

Saygılarımızla.

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu

Yorumlara kapalı.