Sağlık çalışanları yıpranma payı istiyor

Eskişehir Bilecik Tabip Odası, Eskişehir Diş Hekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eskişehir Şubesi ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Eskişehir Şubesi yıpranma payı ile ilgili basın açıklaması yaptı. Katılımcılar adına konuşan Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Mehmet Akif Aladağ, “Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri kamuoyunda yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet zammını bu hakkın tanındığı diğer 18 meslek gurubu kadar hak eden ve en az onlar kadar zor, meşakkatli, fedakârca çalışan bir meslek grubudur. Sizlerin de bildiği gibi çalışma ortamımız fiziksel, kimyasal, biyolojik, psiko-sosyal ve ergonomik pek çok tehlike barındırmaktadır” dedi.

Aladağ, bu risklerden söz ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Enfekte materyalle temas, yaralanma, bulaşıcı hastalıklara maruz kalma, radyasyon, çeşitli anestetik gazlar, antiseptik malzemelere maruziyetin yanında, saatlerce ayakta durarak çalışma, uzun ve yoğun çalışılan nöbetlerin sonunda psikolojik olarak yıpranma, bütün bunlar yetmezmiş gibi giderek artan sayıda hasta-hasta yakını saldırısına maruz kalma bizlerin yapmakta olduğu işin ne denli risk içerdiğini göstermesi açısından sadece birkaç örnektir. Tüm bunların sonucunda sağlık ve sosyal hizmet emekçileri Hepatit, AIDS, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi pek çok hastalık yönünden risk altındadır, ameliyathane çalışanlarının %83’ü kesici-delici alet yaralanması yaşamakta, bilimsel olarak da ilişkisi kanıtlandığı üzere gece nöbetlerinin, bozulmuş uyku ve yemek döngüsünün sonucunda diyabete yakalanma oranımız, kadınlarda meme kanseri sıklığı artmakta, ülser, kalp krizi, inme, depresyon hatta intiharlar artık şaşırtmamaktadır bizleri.”

“Özetle sağlık ve sosyal hizmet iş kolu ağır ve tehlikeli iş kolu kapsamındadır. O sebeple de yıpranma payımızı talep etmekteyiz” diyen Aladağ, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bizler Eskişehir sağlık meslek örgütleri olarak bir ay boyunca yaptığımız çalışmalar sonunda sağlık emekçilerinden topladığımız yüzlerce imzayı tüm ülkede toplanan binlerce imzaya ekleyerek TBMM başkanlığına ileteceğiz ve diyeceğiz ki; Bu yasanın bu haliyle yürürlüğe girmesini kabul etmiyoruz. Yapımı sürecinde bizlere fikrimizi sormadınız, ancak artık sesimizi duymak zorundasınız.  3 temel talebimiz olan; sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan tüm emekçilerin dâhil edildiği, geçmiş çalışma yıllarını kapsayan, fiili çalışma süresi şartını kaldıran, şeklinde yeniden düzenleyin, biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri geçmişten bugüne kadar mücadelemizi sürdürdük, hakkımız olanı alana kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Yorumlara kapalı.