İhanet Travması Olarak Cinsel Şiddet

07 Mart 2018’de Dünya Kadınlar günü nedeniyle Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Komisyonu olarak sayın Dr. Aytül Gürbüz Tükel ile Bir İhanet Travması Olarak Cinsel Şiddet’i konuştuk.

İhanet travması kişilerin zorunlu olarak güvendiği kişi ya da kuruluşlar tarafından suistimal edilmesi olarak ifade edilebilir.  İnsanın insana dair kodlarını bozan her türlü durumda ihanet travmasından bahsedilebilir. Cinsel şiddet bir ihanet travmasıdır. Cinsel şiddete uğrayanda adaletin olmadığı zarar verenin yanına kaldığı algısı oluşursa kişinin çaresizliği ve umutsuzluğu katlanarak artar.

Bu travmayla baş etmenin yolu zarar verenin kabul edilebilir şekilde cezalandırılması, sosyal destek ve mağdurun bu konuda suçlu olmadığının kabul edilmesi ve bunu mağdura hissettirmekten geçmektedir.

Bu zor ve önemli konuyu bizlerle paylaşan Dr. Aytül Gürbüz Tükel (Cinsel Eğitim ve Tedavi Araştırma Derneği) CETAD 2. başkanına çok teşekkür ediyoruz.

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Komisyonu

Yorumlara kapalı.