Eskişehir Kömürlü Termik Santral Projesi

Değerli Basın Mensupları

Aslında birkaç yıldır gündemde olan  Eskişehir Kömürlü Termik Santral projesi, son birkaç ay içinde de hızlı bir şekilde  ihale aşamasına gelmiştir. Tepebaşı ilçesi sınırları içerisinde yer alması planlanan termik santral, Eskişehir merkezine yaklaşık 30 km’dir. Biz Akademik Sağlık Meslek Odaları olarak bu projenin Eskişehir halkı için son derece sakıncalı olduğunu düşünüyoruz.

Termik santralin kurulmasının planlandığı Alpu ovası büyük ova olarak nitelenen tarımsal değeri yüksek bir arazidir. Sulu tarım ve hayvancılığın yapıldığı, İç Anadolu’nun en yüksek taban suyuna sahip böyle bir ovada yapılacak termik santral  o bölgenin ve Eskişehir’in yaşamsal fonksiyonlarını, havasını, suyunu, doğasını kirletecek  ve oluşturacağı  etkileri ile tam bir çevre felaketine neden olacaktır. Çünkü  kömürlü termik santrallerden çıkan kirli zehirli emisyonlar toprağın sağlığını bozar ve geniş bir çevrede yaşayan insanlar başta olmak üzere canlılara zarar verir. Açığa çıkan kül meyve ve sebzeleri kaplar, zehirler, kurutur. Kömürün su ve hava ile teması ile oluşan asitler ulaştıkları diğer su kaynaklarını da kirletir. Kömür madenciliği binlerce yılda oluşan verimli toprakları kirletir, yok eder.

Bilimsel araştırmalar kömürlü termik santrallerin, yol açtığı kirlilikler yüzünden santralde çalışanlar ve çevresinde yaşayanlar başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinde hastalıklara ve ölümlere yol açtığını da açıkça ortaya koymaktadır. Termik santrallerin çevresinde yaşayanlarda sağlıkları en çok bozulmaya aday olan risk grupları çocuklar, yaşlılar, astım hastaları, KOAH’ı olanlar ve sosyo- ekonomik düzeyi düşük insanlar olarak saptanmaktadır. Ayrıca bu araştırmalar, kömürlü termik santrallerin sağlık etkilerinin yalnızca yakın çevresinde yaşayanlarla sınırlı kalmadığı, kimi zaman yüzlerce kilometre uzaktaki insanların sağlığını da olumsuz etkileyebilme potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu santralin Eskişehir merkezine 30 kilometre olduğu düşünülürse tablonun ciddiyeti açıkça görülmektedir.

Kömürlü termik santrallerin sağlık etkisi daha çok hava kirliliği nedeniyle özellikle solunum ve dolaşım sistemlerinde yol açtıkları rahatsızlıklar ve hastalıklarla ilişkili olarak gündeme getirilmektedir. Ancak termik santrallerin sağlıkla ilgili olumsuz etkisi bununla sınırlı değildir. Kanser vakalarında artış, termik santral çalışanlarında gözlenen sitogenetik hasarlar  gibi pek çok olumsuz sağlık etkileri de gözlenmektedir.

Enerji nakil hatlarının yenilenmesi, kayıp kaçak elektrik kullanımının önlenmesi, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişmesinin sağlanması gibi daha az maliyetli ve sağlığı çok daha az tehdit eden yöntemler varken ölüm saçan kömürlü termik santrallerde ısrar edilmesini anlamakta güçlük çekiyoruz.

Sağlıklı yaşamak en temel insan hakkıdır. Bu nedenle biz Eskişehir Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Veteriner Hekimleri Odası ve Tabip Odası  olarak; Eskişehir’de Alpu ovasında  kömürlü termik santral istemiyoruz. Havamızın, suyumuzun, toprağımızın ve gıdamızın kirlenmesini istemiyoruz.

Eskişehir hasta olmasın, kanser olmasın diyoruz.
Çocuklarımıza sağlıklı ve güzel bir çevre miras bırakalım.
Türkiye’nin ve Eskişehir’in tüm aklı başında insanlarını bu mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz. Saygılarımızla.

ESKİŞEHİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI

ESKİŞEHİR ECZACILAR ODASI

ESKİŞEHİR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

ESKİŞEHİR TABİP ODASI ADINA
Eskişehir Tabip Odası Başkanı

Dr. Hamit Güçlüer

Yorumlara kapalı.