Eskişehir Sağlık Müdürü Ziyaret Edildi

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü görevine yeni başlayan Dr Uğur Bilge Eskişehir Tabip Odası heyeti tarafından ziyaret edildi. Ziyarete Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Bülent Nazım Yılmaz, Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Hamit Güçlüer, Genel Sekreter Akif Aladağ, yönetim kurulu üyeleri Aslı Ünügür ve Seçil Kıran Biçer katıldı. Eskişehir Tabip Odası heyeti Sağlık Müdürü Uğur Bilge’ye yeni görevinde başarı diledi ve ortak çalışma konusundaki niyetlerini ilettiler.

Görüşmede ilk olarak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne yönelik düşüncelerimiz Sağlık Müdürü ile paylaşıldı. Bugüne kadar açılan şehir hastanelerinde yaşanan sıkıntılar, hekimlerin çalışma koşullarındaki zorluklar sağlık müdürüne iletildi. Şehir hastanelerinin açılış ve yasal süreçlerinin içerdiği sıkıntılar dile getirilirken, bu konuda hekimlerin haklı taleplerini her ortamda dile getireceğimiz bir kez daha vurgulandı.

Sağlık Müdürü Dr Uğur Bilge ile yeniden organize edilen sağlık müdürlüklerinde liyakata göre görevlendirmelere dikkat edilmesi gerektiği, geçmiş dönemde birçok şubede mesleki liyakatı ve deneyimi olmayanların sorumlu olarak atandıkları paylaşıldı.

Birinci basamakta ASM ve TSM’lerde yaşanan sıkıntıların ve yetersizliklerin sağlık ortamına yansıyan olumsuzlukları paylaşıldı ve bu alandaki önerilerimiz iletildi.

Görüşme Eskişehir’de yapılmak istenen Termik Santralin toplum sağlığına yönelik tehlikelerine dikkat çeken görüşlerimizin iletilmesi ile sonlandı.

 

Yorumlara kapalı.