Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası

Değerli Meslektaşlarımız;

Bilindiği gibi Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası 3 Kasım 2016 tarih ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu uyarınca hekimlerin uzman oldukları alanda bilirkişilik yapabilmek için zorunlu bir belge haline getirilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği, hekimlik ve sağlık alanına yönelik uygulama bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefleyen özelleşmiş bir uygulamalı eğitim programı yürütmektedir. Bu nedenle;

  • Hekimlerin
  • Sağlık alanında görev yapan meslek mensuplarının

başvuruları kabul edilmektedir.

Her biri en fazla 24 kişiden oluşacak olan sınıflar kendi içinde uzmanlık ve yan dal uzmanlık alanları yönünden ilişkili alanlar dikkate alınarak oluşturulmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği tarafından sertifika eğitiminde zorunlu müfredata ek olarak geliştirilen uygulama içeriği ile hekimlerin yürüttükleri soruşturmalarda veya kendileri hakkındaki soruşturmalarda katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Bu nedenle mahkemelerde bilirkişilik yapmayı düşünmeyen hekimlerin de çalışma yaşamlarında kullanabilecekleri bilgiler içermesi nedeniyle katılabilecekleri bir eğitim sürecidir.

Bilirkişilik yapabilmek için Temel Eğitim Sertifikasının yanında uzman olunan alanda 5 yıllık mesleki kıdem aranmaktadır. Ayrıca üç yılda bir yenileme eğitimlerinin alınması koşulu da getirilmiştir. Bu nedenle başvurucuların eğitim gruplarına alınmasında beş yıllık kıdem koşulunu taşıyan hekimlere öncelik verilecektir.

Eğitimin süresi 4 (dört) gün ve 24 ders saatidir.

Eğitim ücreti Türk Tabipleri Birliği (aidat borcu olmayan Tabip Odası) üyesi olanlar için KDV dahil 700,00 TL, üye olmayan başvurucular için 900,00 TL olarak belirlenmiştir.

                11-14 Ocak 2018 tarihlerinde Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Ata Soyer salonunda düzenlenecek eğitime katılmak isteyen meslektaşlarımızın bizzat oda sekreterine başvurarak katılımını bildirmesi gerekmektedir. Sınıf 24 kişi ile sınırlı olduğu için başvuru sırasına göre oluşturulacaktır. Saygılarımızla.

                                                                  EBTO YÖNETİM KURULU

Not: http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=e926ec3c-c6d5-11e7-9a18-26e4097c573c     adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yorumlara kapalı.