İşyeri hekimlerinin reçetelerinin geçerli olabilmesi için 31.12.2017 tarihine kadar  e-imza almaları gerekiyor

Değerli Meslektaşlarımız;

02.10.2017 tarihinde İSG-KATİP sayfasından ile tüm işyeri hekimlerinin reçetelerinin geçerli olabilmesi için 31.12.2017 tarihine kadar  e-imza almaları gerektiğine dair duyuru yapılmıştır.

Ekte gönderilen protokolde  Eskişehir-Bilecik Tabip Odası ile yetkili  “e-imzaTR” şirketi ile bu hizmetin verilmesi için anlaşma sağlanmıştır. Buna göre;

1-İsteyen meslektaşlarımız telefon ile şirket temsilcisine ulaşarak bu anlaşmayı yapabilir,

2-Veya ,

   16.12.2017 tarihinde(cumartesi) saat 11.00-17.00 arasında şirket temsilcisinin odamızda kayıtları yapmak üzere

Bulunduğu saatler içinde istenen belgeler ile müracaatınız halinde 15 dakikalık bir işlem sonucu e-imzanızı alabilirsiniz. Saygılarımızla.

Belgeler:

1.TCKN olan kimlik

2.TTB üyelik kartı

3.İşyeri hekimliği sertifika fotokopisi(kampanya işyeri hekimlerine yönelik olduğu için)

4.Banka dekontu.(Şirketin hesabına yatırılacak veya mail order ile transfer edilecek)

5.Başvuru formunun doldurulmuş hali.

 

Eskişehir Tabip Odası

Yorumlara kapalı.