Ara Genel Kurul

29.04.2017 tarihinde Saat 11.00’da başlayan Ara Genel Kurula Divan Başkanı olarak Dr. Nazan Başıbüyük Aksaray,  Katip Üye olarak Dr. Muharrem Şenel seçilmiştir.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra gündeme geçilmiş. Tabip Odası Genel Sekreteri Mehmet Akif Aladağ’ın Faaliyet Raporunun okumasının ardından, Dr. Neşe Yılmaz Denetleme Kurulu raporunu ibra etmiştir.

Kurula katılan meslektaşlarımızın Yönetim Kuruluna eleştirileri önerileri tartışılmış ve saat 12.30 ‘da Ara Genel Kurulumuz sonlandırılmıştır.

Faaliyet Raporu

Yorumlara kapalı.