“Türk Tabipleri Birliği Hekimlerle Buluşuyor”

19 şubat Pazar günü TTB Merkez Konsey Başkanı Prof.Dr.Raşit Tükel ve 2.Başkan Prof Dr. Sinan Adıyaman Eskişehir Tabip Odası tarafından düzenlenen “Türk Tabipleri Birliği Hekimlerle Buluşuyor” etkinliğine katıldılar.

Yaklaşık 60 hekimin  katıldığı toplantıda Dr Raşit Tükel 14 Mart 2017’e giderken Türkiye  sağlık ortamını anlatan sunum yaptı.

Yaklaşık 3 saat süren bu etkinlik Eskişehir Tabip Odası Üyesi hekimlerin soru, görüş ve katkıları ile sona erdi. Toplantı sonunda sağlık ortamının bütün kötülüklerine rağmen hekimlerde umut vardı.

Yorumlara kapalı.